8 stycznia 2013

Wyszków: trzy nowe ambulanse za 1,08 mln zł netto

SPZZOZ w Wyszkowie Szpital Powiatowy w Wyszkowie w styczniu wzbogaci się o nowe ambulanse: dwa ratownicze i jeden transportowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego placówka zrealizuje zakup w 36 ratach we współpracy z MEDFinance.

- Zamierzamy wykorzystywać wyposażenie ze starych karetek, co także obejmuje cena 1,32 mln zł brutto za trzy ambulanse. – mówi Agnieszka Ogonowska, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych szpitala powiatowego w Wyszkowie. – Raty są dla nas korzystne, podobnie jak oprocentowanie leasingu. Opłata wstępna wynosi 10 procent.

Szpital w Wyszkowie kupił dwa ambulanse typu C i jedną karetkę typu B, który w zależności od sytuacji może służyć także jako ambulans ratowniczy systemowy przewożąc 3 osoby w pozycji siedzącej i jedna osobę w pozycji leżącej. Ambulans jest wyposażony w łączność radiową. Z nowego wyposażenia sprzętowego placówka kupiła ssaki, respirator, materac próźniowy oraz nosze. Pozostała część sprzętu zostanie przeniesiona z dwóch starych karetek.

Szpital dysponował wcześniej trzema ambulansami w systemie ratownictwa medycznego: karetkami ratowniczymi oraz dwoma do transportu sanitarnego.

Wyjazdów jest czasem kilka, a czasem kilkanaście dziennie. Stare ambulanse- te do wymiany miały już bardzo duży przebieg i zostały wyprodukowane w 2000 roku, tylko jedna z karetek w dalszym ciągu zostanie wykorzystana w systemie ratownictwa– mówi Agnieszka Ogonowska.

Szpital zamierza spłacać raty z kontraktu oraz z uzyskiwanych przychodów z najmu oraz udzielania świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy czy usług diagnostycznych oraz zawartych umów. Placówka potrafi wygenerować wolne środki, ponieważ nawet projekt wartej między 2 a 3 mln zł termomodernizacji realizowanej w latach 2013-2014, sfinansuje, według szacunków w około 50 procentach z funduszy szpitala.

Szpital za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie uzyskał 50 procentowe wsparcie PFRON na zamontowanie wymianę jednej windy w szpitalu oraz zamontowanie platformy dla osób niepełnosprawnych korzystających z zakładu rehabilitacji

Przeczytaj również: