7 sierpnia 2023

Kompleksowe wsparcie inwestycji szpitalnych

Szpitale stawiające na rozwój poprzez inwestycje, chętnie wykorzystują wsparcie w postaci finansowania zewnętrznego realizowanego w oparciu o obrotowy limit inwestycyjny lub korzystają z finansowania ratalnego z płatnością odroczoną, które sprawia, że placówki medyczne zyskują dodatkowy czas na pozyskanie środków na poczet realizowanych inwestycji. Przedstawiamy funkcjonalność tych instrumentów finansowych oraz pokazujemy możliwości, jakie oferuje platforma online MEDlimit, obsługująca obrotowe limity inwestycyjne. 

Nieograniczone możliwości finansowania pomostowego 

Finansowanie pomostowe to jeden ze sposobów zabezpieczenia płynności finansowej w przypadku wydatkowania dużych środków na rozwój poprzez inwestycje. Z tego rozwiązania mogą skorzystać szpitale posiadające pulę dotacyjną, która stanowi jedynie część środków potrzebnych na sfinansowanie zaplanowanej inwestycji. Wówczas szpital musi pozyskać brakujące środki, ogłaszając przetarg uwzględniający potrzebę zewnętrznego finansowania, z którego będzie mógł skorzystać, angażując te środki we wkład własny.

Mechanizm ten daje możliwość uruchomienia inwestycji, nie zamykając jednocześnie innych furtek w postaci innych źródeł finansowania. Jest to szczególnie istotne w procesie inwestycyjnym, kiedy ciężko jest zgrać w czasie terminy pozyskania środków, a czekanie z inwestycją wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów. Przy finansowaniu pomostowym do środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, dotacji organu tworzącego lub państwa, szpital, pokrywając wkład własny, może dołożyć dodatkowe źródło - skorzystać z oferty instytucji finansujących, wybierając takie produkty jak pożyczka, finansowanie ratalne czy obrotowy limit inwestycyjny.

Rozwiązania dla różnego rodzaju inwestycji

Mechanizm płatności odroczonej oraz obrotowy limit inwestycyjny ze względu na swoją uniwersalność mogą zostać z powodzeniem zastosowane w różnych rodzajach inwestycji. W przypadku płatności odroczonej ma to miejsce zwłaszcza przy dużych projektach infrastrukturalnych m.in. w formie „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”. Szpitale nie muszą decydować pomiędzy finansowaniem zewnętrznym a oczekiwaniem na dotację i nie zawsze muszą ponosić z tego tytułu dodatkowych, znaczących kosztów. To zdecydowanie najbardziej elastyczna forma finansowania ratalnego, jaka kiedykolwiek miała miejsce w branży medycznej. 

Szpitale chętnie korzystają także z obrotowego limitu inwestycyjnego, który przyznawany jest najczęściej na rok. Rozwiązanie to gwarantuje kompleksowość i terminowość realizacji inwestycji, jednocześnie nie uzależniając ich od rozliczeń z podmiotami tworzącymi, dotacji, a także wszelkich procedur.

Finansowanie ratalne korzyścią dla szpitala

Finansowanie ratalne z odroczoną płatnością to rozwiązanie stanowiące połączenie zalet, które cechują sprzedaż ratalną z finansowaniem inwestycji za pomocą różnego rodzaju dotacji. Mechanizm płatności odroczonej pozwala placówce medycznej na rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed uzyskaniem decyzji o udzieleniu ewentualnego wsparcia dotacyjnego wybranych instytucji. W praktyce szpital wnioskuje o finansowanie do wybranych instytucji dotacyjnych przy jednoczesnej organizacji przetargu uwzględniającego finansowanie zewnętrzne.

Placówka medyczna dokonuje wówczas zamówienia na jedną z dostępnych postaci finansowania ratalnego, które zakłada, że zamawiający może spłacić zobowiązanie w dowolnej chwili trwania umowy w kwocie pomniejszonej o koszt finansowania za niewykorzystany okres finansowania. Co więcej, szpital ma możliwość spłacenia całej inwestycji jednorazowo, jeszcze przed płatnością pierwszej raty, jeśli otrzyma w tym czasie środki, o które wnioskował. W sytuacji, gdy BFF MEDFinance wygra przetarg, zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny w określonym czasie – od jednego do kilku miesięcy. Jeśli dotacje zostaną przyznane, szpital może spłacić inwestycję jednorazowo i nie musi wiązać się z instytucją finansową na cały okres trwania umowy.

Płatność odroczona

Szpitale oprócz finansowania ratalnego z płatnością odroczoną mogą także skorzystać z innego uniwersalnego rozwiązania, które stanowi obrotowy limit inwestycyjny. Jest to wygodna forma finansowania, umożliwiająca płynne prowadzenie inwestycji, zarówno pod względem jej terminowości, jak i kompleksowości rozliczeń. 

Obrotowy limit inwestycyjny to rozwiązanie, które umożliwia proste i krótkoterminowe finansowanie wkładu własnego. To właśnie z tego względu umożliwia on elastyczne zarządzanie dodatkowym źródłem finansowania inwestycji i stanowi narzędzie wspierające zabezpieczenie płynności finansowej. Co istotne, rozwiązanie to dostępne jest od ręki i związane z niewielkim kosztem. Dzięki platformie MEDlimit obsługa obrotowych limitów inwestycyjnych BFF MEDFinance staje się jeszcze bardziej przystępna.

MEDlimit online – platforma funkcjonalności 

Wychodząc naprzeciw stale zmieniającej się sytuacji szpitalnictwa w Polsce, a także biorąc pod uwagę potrzeby placówek ochrony zdrowia BFF MEDFinance, wprowadził nowoczesną usługę cyfrową - MEDLimit – obrotowy limit inwestycyjny. Jest to platforma online pozwalająca zwiększyć elastyczność zawieranych umów i umożliwiająca klientom ich aktualizację, dostosowując je tym samym do obecnej sytuacji szpitala i jego potrzeb. 

Stworzona platforma to przede wszystkim dodatkowe funkcjonalności dla zaciągniętych już limitów. Na dedykowanej stronie internetowej po zalogowaniu do profilu klienta znajduje się zarówno podgląd wszystkich zawartych umów, jak i dodatkowe możliwości konfiguracji obecnego obrotowego limitu inwestycyjnego. Zalogowany użytkownik może złożyć dyspozycję przelewu, wystartować wniosek o powiększenie obecnego limitu lub wnioskować o wydłużenie umowy. Wśród dodatkowych możliwości pojawiła się także opcja wygenerowania raportów. Dzięki tej możliwości każdy szpital, który skorzystał z obrotowego limitu inwestycyjnego, może wygenerować historię przeprowadzonych operacji, ściągnąć raport miesięczny lub raport operacyjny, pokazujący szczegóły przeprowadzonych działań.

Przeczytaj również: