O BFF MEDFinance

Jesteśmy partnerem finansowym umożliwiającym szpitalom publicznym oraz niepublicznym pozyskanie finansowania inwestycji, w szczególności finansowania wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego.

Finansujemy każdą inwestycję

Jednostki SPZOZ i NZOZ mogą bez konieczności angażowania środków własnych inwestować w rozwój i modernizację, a tym samym wpływać na podniesienie konkurencyjności placówki medycznej i standardów leczenia pacjentów.

 • sprzęt medyczny
 • diagnostyka obrazowa
 • infrastruktura
 • medambulans
Sfinansowaliśmy inwestycje łącznie na kwotę

0 PLN

Dobra Inwestycja

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Modernizacja OIT

 • Liczba łóżek na zmodernizowanym oddziale: 15
 • Nowa powierzchnia użytkowa: 660 m2
 • Okres spłacenia inwestycji: od 3 do 5 lat
 • Forma finansowania: sprzedaż ratalna
 • Liczba miesięcznych rat: 60

Koszt inwestycji: 8
mln PLN

“To jedna z największych inwestycji szpitala, zależało nam na tym, aby wszystko zrobić jak najlepiej. Zakupić sprzęt wiodącej marki, bo przecież chodzi tu o ratowanie ludzkiego życia. Finansowanie też odbyło się zgodnie z założeniami. Na część budowlaną przeznaczyliśmy pieniądze z budżetu Spółki, a wyposażenie opłaciliśmy w systemie ratalnym”.

Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Zarząd


ProkurenciRada Nadzorcza
BFF MEDFinance S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 361997. Kapitał zakładowy: 8 500 000 zł w pełni pokryty. NIP: 7252027054 REGON: 100907116

Grupa BFF Polska

Spółka BFF Polska S.A to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia. BFF Polska prowadzi działalność również na rynkach w Europie, m.in. w Czechach i na Słowacji. Dzięki międzynarodowej skali działalności umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia z Polski i innych krajów.

 • BFF Polska jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BFF. BFF Polska S.A. oraz BFF Bank S.p.A wspólnie tworzą jedną z największych i najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie oraz faktoring dla biznesu.

 • Działa w oparciu o wypracowany i sprawdzony przez Grupę model biznesowy, dostosowując rozwiązania oferowane na rynku polskim do specyfiki słowackiego sektora szpitalnego.

 • Swoją aktywność koncentruje na zapewnieniu dostępu do bieżącego finansowania dla szpitali i ich dostawców na rynku czeskim.

Kariera

Interesuje Cię pełna wyzwań praca z perspektywami rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie? Może dopiero szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Odwiedź naszą Stronę Kariery aby zapoznać się z ofertą proponowaną przez BFF MEDFinance S.A.

Pełna Strona Kariery tutaj

Odpowiedzialność korporacyjna

Wytyczne zostały opracowane, jako narzędzie służące wzmacnianiu w Spółce BFF Polska oraz Spółkach Zależnych najwyższych etycznych, prawnych i zawodowych standardów, w celu poprawy i utrwalenia reputacji Spółki BFF Polska oraz Spółek Zależnych, jak i zrównaniu działań Spółki BFF Polska oraz Spółek Zależnych z polityką Grupy BFF oraz najlepszymi praktykami w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Pełna treść

Etyka i wartości

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz dobre imię spółki, BFF MEDFinance w swojej działalności kieruje się Kodeksem etycznym, w którym najważniejszymi wartościami są uczciwość, rzetelność, prawość, lojalność, szacunek i skuteczność. Kodeks stanowi wytyczne moralne zarówno w działalności wewnątrz struktur organizacji , jak i w kontaktach z klientami i kontrahentami, a wartości w nim zawarte dotyczą każdego aspektu działalności firmy.

Pełna treść kodeksu etycznego.