16 stycznia 2013

Opole Lub:realizacja kontraktu z RTG od MEDFinance

Szpital Powiatowy w Opolu Lubelskim rozpocznie w styczniu 2013 roku spłatę rat śródoperacyjnego aparatu RTG firmy GE kupionego od konsorcjum Impomed Centrum SA oraz MEDFinance. Sprzęt pracuje od listopada 2012 roku.

- Aparat rentgenowski ramię C musieliśmy kupić w trybie pilnym, ponieważ posiadane przez nas urządzenie uległo awarii, której nie można już było usunąć, co zostało potwierdzone opinią serwisu – mówi Józef Stępień- z-ca dyrektora ds. opieki zdrowotnej.

– W ciągu roku trudno o finansowanie pozaplanowe z organu założycielskiego, trudno także szpitalowi przeznaczyć środki na inwestycje z funduszy bieżących. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup ratalny sprzętu od firmy, która oferowała taką możliwość finansowania. Urządzenie pracuje na sali operacyjnej ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest wyposażone we wszystkie funkcje niezbędne przy przeprowadzaniu zabiegu operacyjnego. W sytuacji szpitala są to operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz repozycji kości. Ten rodzaj operacji stanowi około 80 procent wszystkich zabiegów, których wykonuje się w szpitalu około tysiąca rocznie.

Placówka dysponuje finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia na oddziale ortopedycznym na poziomie 9, 200 tys. punktów miesięcznie wartych 52 złote każdy, czyli łącznie ponad 5 mln zł. Część finansowania jest przeznaczona na leczenie operacyjne endoprotezoplastyki, część na inne rodzaje zabiegów oraz leczenie zachowawcze. W 2013 roku placówka zwiększyła finansowanie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu o kilka procent w porównaniu z rokiem 2012.

- Kupiony przez nas aparat jest narzędziem umożliwiającym realizację świadczeń zdrowotnych – mówi Józef Stępień. – Każde raty są korzystne dla szpitala nie posiadających nadwyżek finansowych jeśli zostają rozłożone na określona wartość w określonym czasie spłaty. Ramię C kosztowało 256 tys zł. Zakup w całości zostanie sfinansowany w ratalnym systemie zakupu. Dystrybutorem aparatu jest Impomed. Szpital Powiatowy w Opolu Lubelskim prowadzi oddziały: internistyczno-kardiologiczny, chirurgiczny z pododdziałem ginekologii operacyjnej, medycyny paliatywnej, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologiczny, pediatryczny, oraz odział ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Przeczytaj również: