Relacje inwestorskie

BFF MEDFinance S.A.

ul. Jana Kilińskiego 66,

90-118 Łódź

Skład Zarządu: Mariusz Błoch – Prezes Zarządu,

Rafał Karnowski – Prokurent, Olga Malinowska - Prokurent

Skład Rady Nadzorczej: Radosław Moks – Przewodniczy Rady Nadzorczej, Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej, Piergiorgio Bicci – Członek Rady Nadzorczej

NIP 725-20-27-054, REGON 100907116, KRS 0000361997 – Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia – Łódź XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 8 500 000,00 zł – pokryty w całości.

Akcjonariusz: BFF Polska S.A. (100% akcji).

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BFF MEDFinance S.A.

Statut BFF MEDFinance S.A.

Aktualności:

KOMUNIKAT: DEMATERIALIZACJA BFF MEDFINANCE S.A. || ANNOUNCEMENT: DEMATERIALIZATION OF SHARES OF BFF MEDFINANCE

KOMUNIKAT: Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy BFF Medfinance S.A.  | Announcement: Conclusion of an agreement for keeping a register of shareholders