Finansowanie szpitali

Jednostki SPZOZ i NZOZ mogą bez konieczności angażowania środków własnych inwestować w rozwój i modernizację, a tym samym wpływać na podniesienie konkurencyjności placówki medycznej i standardów leczenia pacjentów. Spółka BFF MEDFinance oferuje pomoc w finansowaniu inwestycji, w szczególności dotyczących wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego, diagnostyki i infrastruktury, szpitale mogą zapewnić pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, dokładniejszej diagnostyki i w konsekwencji do skuteczniejszego leczenia.

Segmenty:

 • sprzęt medyczny
 • diagnostyka obrazowa
 • infrastruktura
 • medambulans

Spółka BFF MEDFinance finansuje projekty o zróżnicowanych budżetach począwszy od kilkudziesięciu tysięcy złotych, a skończywszy na kilkudziesięciu milionach. Aktywnie wspieramy projekty będące start-upami, w których kapitał początkowy składa się wyłącznie z pomysłu oraz biznesplanu i oferujemy ich twórcom rozwiązania szyte na miarę.

Porównanie form finansowania

Spółka BFF MEDFinance oferuje zarówno klasyczne formy finansowania szpitali, jak leasing sprzętu medycznego czy ratalna pożyczka medyczna, jak i kompleksowe plany finansowe, współtworzone z dostawcami sprzętu medycznego. W ten sposób szpitale mogą bez konieczności angażowania własnych środków rozpoczynać inwestycje w rozwój i modernizację, a tym samym poprawić konkurencyjność swoich placówek i podnieść standardy leczenia pacjentów.

Spółka BFF MEDFinance pomaga realizować inwestycje kluczowe dla ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce, ma udział w finansowaniu najnowocześniejszego sprzętu, a także aparatury pozwalającej stosować rozwiązania do tej pory w naszym kraju nieobecne.

 • RATY/POŻYCZKA
 • BFF MEDFinance i Dostawca startują wspólnie w konsorcjum
 • Brak opłaty wstępnej
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne w oparciu o WIBOR 1M
 • Raty stałe lub malejące
 • Szpital jest właścicielem sprzętu medycznego i dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Ewentualne zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowanego na sprzęcie medycznym
 • LEASING FINANSOWY
 • BFF MEDFinance startuje w przetargu Dostawca jest podwykonawcą
 • Opłata wstępna (0 - 10%)
 • Podatek VAT (8%) płatny jednorazowo po dostawie sprzętu medycznego
 • Opłata za wykup najczęściej w wysokości 0,1% - 1%
 • BFF MEDFinance jest właścicielem sprzętu medycznego, amortyzacji
  dokonuje szpital
 • Brak dodatkowych zabezpieczeń

Sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna pozwala na sfinansowanie inwestycji, zakupu dowolnej aparatury medycznej na raty. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego związanego z zakupem, dostawą i finansowaniem.

 • Cena finansowania wliczona w cenę sprzętu
 • Równe miesięczne raty
 • Brak wkładu własnego
 • Jedno proste postępowanie przetargowe
 • Okres finansowania do 60 miesięcy

Brak
górnej wartości finansowania zakupów

Leasing

Leasing pozwala na modernizację infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania pełnego kapitału odpowiadającego wartości nabywanego sprzętu.

 • Leasing finansowy
 • 8% VAT na sprzęt medyczny
 • Okres finansowania do 60 miesięcy
 • Wkład własny od 0% wartości
 • Minimum formalności
 • Leasingobiorca wlicza w koszty - amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych
 • Zabezpieczenie na finansowanym sprzęcie
 • Obligatoryjny wykup przedmiotu leasingu
 • Vat 8% płatny jednorazowo w terminie 7 dni od daty dostawy przedmiotu leasingu
 • Leasing operacyjny
 • Brak wymagań dotyczących zdolności kredytowej
 • Brak ograniczeń w zakresie górnej wartości finansowanej aparatury medycznej
 • Łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej
 • Minimum formalności
 • Okres finansowania do 60 miesięcy

Pożyczka

Pożyczka polega na udzieleniu pożyczki pieniężnej z przeznaczeniem na dowolną działalność rozwojową i inwestycyjną.

 • Dowolny cel inwestycyjny
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak VAT oraz PCC
 • Finansowanie do 60 miesięcy

Minimum formalności

Etapy procesu inwestycyjnego

Proces inwestycyjny w szpitalu to wieloetapowe i kompleksowe przedsięwzięcie, które musi być prowadzone z najwyższą starannością. Składa się z kilku etapów – zaczyna się oczywiście od koncepcji, później przechodzi do planowania (analiza wykonalności), zatwierdzenie inwestycji i na koniec realizacji, czyli wyboru i podpisaniu umów z wykonawcami, budowę i odbiór. Szczególnie ważny jest proces planowania, na którym niezbędne jest identyfikowanie i zapobieganie wszelkim ryzykom i zagrożeniom dla inwestycji (brak środków, brak kadry itd.).

etapy leasingu medycznego