Twój Partner Finansowy - sprzedaż sprzętu medycznego

Będac Państwa partnerem finansowym oferujemy:

 • Wspólne działania marketingowe
 • Szkolenia dla handlowców
 • Programy vendorskie

Zabezpiecz finansowo sprzedaż sprzętu medycznego

Zwiększ sprzedaż

bez konieczności ponoszenia kosztów kredytowania odbiorców.

Schemat współpracy

Spółka BFF MEDFinance jest liderem w finansowaniu inwestycji w placówkach medycznych. Nasz zespół sprzedażowy posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów i wieloletnie doświadczenie we współpracy z dyrekcjami i zarządami szpitali w całej Polsce.

W momencie ogłoszenia przez szpital przetargu na zakup sprzętu medycznego, nasz zespół sprzedażowy analizuje SIWZ, kontaktuje się z dostawcą sprzętu medycznego i omawia z nim wytyczne projektu.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów i dopełnieniu formalności BFF MEDFinance startuje do przetargu jako główny wykonawca, a dostawca staje się podwykonawcą projektu.

schemat współpracy

Przykładowy sprzęt, który finansujemy

 • Tomografy komputerowe
 • Rezonanse magnetyczne
 • Angiografy
 • Aparaty rentgenowskie
 • Ultrasonografy
 • Mammografy
 • Sprzęt anestezjologiczny
 • Wyposażenie sterylizacji i centralne sterylizatornie
 • Wyposażenie bloków operacyjnych
 • Monitory medyczne i kardiomonitory
 • Oprogramowanie wspierające zarządzanie jednostkami medycznymi
 • Sprzęt endoskopowy
 • Narzędzia chirurgiczne
 • Inne

Przykładowe inwestycje

Wspólnie rozwijamy sprzedaż z ponad 100
największymi dostawcami medycznymi
 • Diagnostyka obrazowa
 • Sprzęt medyczny
 • Infrastruktura szpitala

Kontakt

Maciej Dorman

Menadżer ds. Relacji Biznesowych