1 marca 2022

Webinar - Reforma szpitalnictwa: szanse i wyzwania dla dostawców szpitali

Zapraszamy na webinar „Reforma szpitalnictwa: szanse i wyzwania dla dostawców szpitali”, który  odbędzie się w formie online 17 marca 2022 roku. Podczas wydarzenia organizowanego przez BFF Banking Group poruszona będzie tematyka projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz jej wpływu na współpracę podmiotów zewnętrznych z placówkami ochrony zdrowia.

Webinar będzie skupiał się na tematyce obejmowanej zaplanowaną reformą, w szczególności na:

  • systemie kategoryzacji szpitali,
  • postępowaniu naprawczo-rozwojowym i środkach ochronnych dla szpitali o najtrudniejszej sytuacji finansowej,
  • postępowaniu restrukturyzacyjnym szpitali.

Wydarzenie to także okazja na omówienie konsekwencji wprowadzenia ustawy dla świadczeniodawców szpitalnych, w tym:

  • zróżnicowanie sytuacji wierzycieli szpitali w zależności od kategorii nadanej szpitalowi,
  • pogorszenie sytuacji prawnej wierzycieli szpitali, wobec których toczy się postępowanie naprawczo-rozwojowe,
  • ryzyko restrukturyzacji zadłużenia szpitali.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie: Reforma szpitalnictwa: szanse i wyzwania dla dostawców szpitali

Przeczytaj również: