28 lutego 2022

Jak zaplanować i sfinansować inwestycje w blok operacyjny?

Blok operacyjny jest przestrzenią, która skupia w sobie najnowsze oraz najbardziej zaawansowane rozwiązania medyczne. Zdaniem wielu jest sercem szpitala, napędzającym działanie całej placówki medycznej. Stanowi jednak także wyzwanie dla zarządzających placówką, którzy stają przed pytaniem… jak zaplanować i sfinansować inwestycje w blok operacyjny?

Najważniejsze standardy jakości

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się z zaplanowaniem nowych inwestycji w sektorze zdrowia, a także w konsekwencji z poprawą jakości usług medycznych, unowocześnieniem wyposażenia szpitali oraz zmianą wyglądu oddziałów i sal. Co więcej, zmieniły się przepisy dotyczące obiektów ochrony zdrowia, w tym także bloków operacyjnych. Konsekwencją zmian polepszających bezpieczeństwo pacjentów, komfort pracy zespołu operacyjnego, jest często konieczność kosztownych inwestycji. Wynika to z wymagań dotyczących m.in. urządzenia odpowiednich śluz dla pacjentów, czy wprowadzenia minimalnego rozmiaru sali operacyjnej.

Wprowadzone w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia rozmiary - 35 m² to warunek, który dla starszych placówek medycznych był wymogiem trudnym do spełnienia. Jednak konsekwencje zmian przepisów były i są także pozytywne. Wiele placówek modernizuje swoje zespoły operacyjne inwestując m.in. w dobrej jakości sprzęt, który, mimo iż jest niejednokrotnie kosztowny, to przyczynia się do polepszenia jakości leczenia. 

Wykorzystanie nowych technologii medycznych oraz innowacyjnych rozwiązań, poprawia poziom efektywności kosztowej, podnosi jakość wykonywanych świadczeń medycznych oraz przyczynia się do zwiększenia komfortu opieki pacjentów.  Inwestycja w rozwój i modernizacja bloku operacyjnego przez jednostki SPZOZ i NZOZ nie byłyby możliwe, gdyby nie pozyskanie na ten cel środków pieniężnych.

W jaki sposób sfinansować inwestycje w blok operacyjny?

Każdego roku na terenie Polski wydawane są miliony złotych zarówno na budowę, rozbudowę, jak i modernizację obiektów szpitalnych. Aby móc zdecydować się na przeprowadzenie konkretnej inwestycji niezbędna jest analiza rozporządzeń ministra zdrowia dotycząca wymogów co do wyposażenia i działalności szpitali na terenie kraju. Tu możliwości jest kilka. Można złożyć wniosek o przyznanie funduszy lub pozyskać je samodzielnie, wykorzystując oszczędności lub decydując się na wybór jednej z oferowanej przez instytucje formy finansowania. 

Placówki medyczne nie muszą angażować własnych środków, aby podnieść swoją konkurencyjność i zwiększyć standardy leczenia pacjentów. Pomoc oferuje m.in. spółka BFF MEDFinance, która zajmuje się finansowaniem inwestycji, które dotyczą przede wszystkim wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego, diagnostyki, a także infrastruktury. 

W ofercie BFF MEDFinance znajdują się zarówno klasyczne formy finansowania szpitali, takie jak leasing sprzętu medycznego czy ratalna pożyczka medyczna, jak i kompleksowe plany finansowe, które współtworzone są z dostawcami sprzętu medycznego. Tym samym spółka pomaga realizować inwestycje kluczowe dla ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce, mając udział w finansowaniu najnowocześniejszego sprzętu, a także aparatury pozwalającej stosować innowacyjne rozwiązania, także te, które do tej pory w naszym kraju były nieobecne.

Planowanie inwestycji krok po kroku

Proces inwestycyjny, poza pozyskaniem niezbędnych środków na rozbudowę bądź modernizację bloku operacyjnego, składa się z wielu etapów, w którym najważniejszy z nich jest odpowiednie przygotowanie do przeprowadzenia inwestycji. Inwestycje w blok operacyjny podobnie jak wszelkie inne inwestycje przeprowadzane w placówkach medycznych wymagają indywidualnego podejścia. Należy wziąć pod uwagę zarówno możliwości zakupionej aparatury medycznej, aktualną kadrę szpitala, jak i późniejsze koszty eksploatacji zakupionych sprzętów. Kluczowe jest więc przygotowanie optymalnej bazy w postaci dokumentacji i harmonogramu realizacji inwestycji oraz pozyskanie środków.

Istotnym elementem planowania inwestycji jest ułożenie wstępnej koncepcji. Zarządzający placówką już na tym etapie muszą podjąć decyzję, czy koncepcja, a także Program Funkcjonalno-Użytkowy, a nawet cały projekt budowlany i wykonawczy będzie przygotowywany przez zewnętrznego eksperta, co polecane jest w przypadku funkcjonującego już obiektu, czy koncepcja będzie jedynie wizją zarządzającego.

W zależności od kosztów inwestycji, przygotowuje się zazwyczaj postępowanie przetargowe na jej realizację. To jeden z najbardziej kluczowych etapów całej inwestycji, będący jej podstawą. Jeżeli na tym etapie nie uwzględni się wszystkich składowych elementów, a więc m.in. potrzebnego sprzętu i wyposażenia wymaganego na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, to jej ukończenie będzie nie tylko utrudnione, ale także przestrzeń nie będzie mogła spełniać swojej roli. Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego zalecane jest odpowiednie określenie warunków udziału w takim postępowaniu. Zwiększa to bowiem szansę na wybranie kompetentnego wykonawcy, co następnie ułatwi sam proces inwestycyjny.

Podsumowując, należy pamiętać, że prawidłowe przygotowanie się do zadania inwestycyjnego będzie skutkować mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędu przy jego realizacji. Duże znaczenie ma więc dział aparatury, który jest ogniwem zatrudniającym osoby posiadające niezbędną wiedzę o sprzęcie, dodatkowych instalacjach oraz specyfice funkcjonowania oddziałów. Zarządzający placówkami medycznymi powinni pamiętać o przepisach Ustawy Prawa Zamówień Publicznych i dysponować pozyskane na inwestycje pieniądze na wyposażenie obiektu w sprzęt, który jest nie tylko związany z budynkiem, ale także spełnia najwyższe standardy.

Przeczytaj również: