7 marca 2013

Trzcianka: nowy aparat RTG na raty

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance kupił w systemie ratalnym nowy, ucyfrowiony aparat RTG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Dostawę aparatu RTG, wyprodukowanego przez włoskiego producenta, zrealizowaną przez dystrybutora OK Medical Systems finansuje MEDFinance. Placówka wymienił stary 20-letni i wyeksploatowany już sprzęt na nowy.

- Do przetargu przystąpiły trzy firmy, wszystkie zaoferowały te same funkcje – mówi Wacław Bala, dyrektor szpitala – Zdecydowaliśmy się wiec na opcje najtańszą oraz zakup ratalny, aby nie wydatkować jednorazowo większej sumy pieniędzy. Nie możemy liczyć na dotację, aparat kupujemy z własnych funduszy mając zachowana płynność finansową przy nie zapłaconych nad wykonaniach za 2012 roku i częściowo za 2011 rok.

Placówka wykonuje kilkaset badań rentgenowskich rocznie. Oprócz zleceń z oddziałów szpitalnych rentgen obsługuje szpitalny oddział ratunkowy. Kupiony aparat Apollo EZ Villa Sistemi Medicali jest wyposażony we fluoroskopię ciągłą i pulsacyjną przeprowadzający akwizycję w trybie cyfrowym, ma funkcję blendowania elektronicznego oraz nowoczesny generator wysokiej częstotliwości, dodatkowo aparat wyposażono w statyw płucny do zdjęć płucnych i odległościowych.

Szpital w Trzciance pomimo problemów z wyegzekwowaniem zapłaty za nadwykonania, których najwięcej było na oddziale ginekologicznym w zakresie wykonywanych zabiegów operacyjnych. Za nadwykonania ratujące życie Fundusz płaci. Kontrakt placówki w 2013 roku został zawarty na tym samym poziomie punktowym co w 2012 roku.

Zdaniem Wacława Bali, który nie jest zwolennikiem przekształceń szpitali w spółki kapitałowe, w sytuacjach, kiedy w systemie jest za mało pieniędzy spółka nie stanowi lekarstwa na niedobory.

Szpital prowadzi sześć oddziałów oraz szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały stacjonarne to internistyczno-kardiologiczny, położniczo-ginekologiczno-noworodkowy, chirurgiczny z pododziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej, dziecięcy, rehabilitacji, intensywnej terapii i anestezjologii. W 2013 roku placówka dysponuje kontraktem NFZ na poziomie 25,5 mln zł. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone około 20 mln zł, na ratownictwo medyczne blisko 2,5 mln zł, na rehabilitację – 1,47 mln zł.

Przeczytaj również: