12 marca 2013

Radosław Moks Prezesem Zarządu Spółki MEDFinance S.A.

Spółka MEDFinance S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2013 roku Rada Nadzorcza MEDFinance S.A. przyjęła rezygnację Grzegorza Grabowicza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MEDFinance S.A. i powołała na to stanowisko Radosława Moksa, dotychczasowego Wiceprezesa Spółki.

Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Radosław Moks pełni funkcję Prezesa spółki od dnia 26 marca 2013 roku.
Urban Kielichowski z dniem 25 marca 2013 zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDFinance S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDFinance S.A. z dnia 25 marca 2013 roku powołało z dniem 26 marca 2013 roku na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grzegorza Grabowicza. Jednocześnie ZWZA MEDFinance S.A. powołało nowego Członka Rady Nadzorczej spółki, którym został Tomasz Mrowczyk.

Przeczytaj również: