2 kwietnia 2013

Szpital Solec: dwa aparaty znieczuleń na raty

Warszawski szpital Solec kupił w leasingu dwa aparaty do znieczulenia firmy Lifemed z przeznaczeniem na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Płatność do MEDFinance, który zapewnia środki na zakup została rozłożona na 36 rat. Urządzenia kosztowały łącznie 385,73 tys zł. Szpital w leasingu kupił anorektomanometr za 262,8 tys zł z płatnością rozłożoną na 36 rat.

- Wcześniej już organizowaliśmy przetarg na zakup urządzeń w leasingu, ale to nasze początki w tej formie finansowania – mówi Edyta Zawadzka z działu zamówień publicznych prowadząca postępowanie. – Na pewno sama kwestia przygotowania specyfikacji stanowi przy pierwszych przetargach pewna trudność, ponieważ istnieje kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę, na przykład płatność ratalna, odbiegających od specyfikacji przygotowywanej do postępowania, w wyniku której zakup ma zostać sfinansowany gotówką lub innymi środkami zewnętrznymi.

Korzyścią dla szpitala w sytuacji doposażenia w formule leasingu jest rozłożenie płatności w czasie. Wtedy wpływ środków z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala na stopniowe regulowanie płatności, której wielkość zostaje ustalona w umowie i można ja zaplanować w budżecie. Zawsze jednak przy płatności ratalnej do ceny samego urządzenia należy doliczyć odsetki za zapewnienie finansowania przez firmę zewnętrzną, co podraża zakup. Jednak w sytuacji braku środków lub chęci wydatkowania posiadanej gotówki na inne cele może się w efekcie końcowym szpitalowi opłacać. W postępowaniu na zakup aparatów do znieczulania jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Oddział OIT soleckiego szpitala liczy 4 łóżka. Na razie nie ma planów jego zwiększenia. Oddział świadczy usługi w zakresie: Intensywnej terapii, czyli leczenia chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z niewydolnością jednego lub kilku narządów; monitorowania i terapii chorych po zabiegach operacyjnych, wykonywanych w trybie planowym lub ostrodyżurowym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz anestezjologii, czyli znieczulenia we wszystkich oddziałach zabiegowych do operacji, zbiegów terapeutycznych oraz bolesnych zabiegów diagnostycznych.

Szpital Solec jest spółką prawa handlowego. Dysponuje finansowaniem NFZ na poziomie 28,8 mln zł w 2013 roku. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone 26 mln zł, w tym na anestezjologie i intensywna terapię – 1,79 mln zł. W zakresie leczenia stacjonarnego placówka udziela jeszcze świadczeń w oddziałach: SOR, leczenia chorób wewnętrznych, chirurgicznym, ortopedii, kardiologii, neonatologii, położnictwa i ginekologii. Finansowanie ogólne obejmuje także świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Placówka prowadzi także usługi komercyjne w zakresie AOS oraz centralnej sterylizacji.

Przeczytaj również: