10 kwietnia 2013

Kompleksowe zakupy – proste, łatwe i opłacalne

W sytuacji gdy szpital musi jak najszybciej kupić kosztowny sprzęt medyczny, a nie ma gotowych środków na jego sfinansowanie, pojawia się problem.

Procedura dotycząca uruchomienia kredytu bankowego trwa, gdyż musi się odbywać w trybie przetargowym, co wydłuża termin dostarczenia do placówki potrzebnego urządzenia, na którego zakup musi zresztą być ogłoszone odrębne postępowanie.

W rezultacie wszystko się przeciąga do kilku miesięcy. Nie jest to korzystne w sytuacji, gdy szpital pilnie potrzebuje nowego urządzenia (bo na przykład stary egzemplarz zepsuł się i nie nadaje się już do użytku). W tym czasie jest zmuszony korzystać z pracowni w innej placówce, ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty. Dla pacjentów dojazd na badania do innej placówki, a często nawet do innej miejscowości, bywa że odległej o kilkadziesiąt kilometrów, bywa uciążliwy. Nie mówiąc na przykład o badaniach wykonywanych dla pacjentów leżących na oddziałach. W przypadku braku na miejscu specjalistycznego urządzenia do diagnostyki pacjenci ci muszą być wożeni na koszt szpitala, najczęściej karetkami, co podwyższa koszty, wydłuża czas hospitalizacji i nie jest komfortowe.

Takich problemów można uniknąć, ogłaszając jeden przetarg dotyczący zarówno dostarczenia do placówki potrzebnego urządzenia, jak i zapewnienia środków na sfinansowanie tej inwestycji.

 Takie rozwiązanie wybrał Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, który stanął przed koniecznością zakupu nowego tomografu komputerowego.

– Planując ten zakup, analizowaliśmy kilka wersji. Warto zaznaczyć, że mamy bardzo dobrą współpracę z organem założycielskim naszej placówki, czyli powiatem, który zadeklarował, że dołoży nam część środków na ten cel. Jednak i tak nie dysponowaliśmy tak dużą gotówką, aby sfinansować pozostały koszt – mówi Grzegorz Dziekan, dyrektor szpitala.

Przeczytaj również: