16 kwietnia 2013

Siemiatycze: pierwszy tomograf w szpitalu

Szpital Powiatowy w Siemiatyczach pod koniec maja 2013 roku zamierza uruchomić pracownie tomografii komputerowej. Szpital kupił na raty od MEDFinance 16-rzędowy aparat TK produkcji GE. Spłata rat nastąpi w ciągu 6 lat. Placówka zamierza finansować spłaty z bieżących wpływów NFZ oraz przyszłego kontraktu na świadczenia AOS.  Podlaski NFZ już zadeklarował, że ogłosi konkurs.

Wysokość spłaty została określona na 27 tys zł miesięcznie. Koszt urządzenia to 1,27 mln zł brutto przy odrębnych kosztach remontu pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej z aparatem Optima CT 520 na poziomie 245,59 tys zł. Szpital cały projekt sfinansuje ratalnie.

- Tomografia komputerowa jest bardzo potrzebna w Siemiatyczach, ponieważ do najbliższego szpitala, który dysponuje tym sprzętem trzeba pokonać około 100 km – mówi dr Cezary Nowosielski, dyrektor placówki. _ A nasz szpital leży przy uczęszczanej międzynarodowej trasie numer 19. Obecnie ponosimy koszty transportu pacjentów na badania tomografii.

Dla szpitala nowy tomograf to skok technologiczny, ponieważ dotąd placówka nie dysponowała podobnym aparatem. Na początku liczba badań nie przekroczy kilku dziennie, ale szybko zostanie zwiększona do kilkunastu i więcej, ponieważ, jak zaznacza dyrektor, obecnie tomografia stała się standardem w diagnostyce pacjenta i trudno jest pozyskiwać lekarzy specjalistów szpitalowi terenowemu bez takiego sprzętu. Szpital wykorzysta tomograf do calowego przekroju diagnostycznego ciała chorego za wyjątkiem tomografii serca, ponieważ takich usług placówka nie prowadzi.

Tomograf zostanie zainstalowany w zakładzie diagnostyki obrazowej,. Jego przeznaczeniem oprócz urazów stanie się diagnostyka schorzeń kończyn dolnych, jamy brzusznej, płuc. Aparat zostanie ucyfrowiony, aby szpital mógł przesyłać zdjęcia i uzyskiwać zdalnie ich opisy. Obecnie negocjuje z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie, w tym jedną spółka z Wrocławia. Ale, jak zaznacza Eurgeniusz Prochowicz, z-ca dyrektora ds. medycznych placówki, obecnie nie ma znaczenia to, w jakiej lokalizacji znajduje się lekarz opisujący zdjęcia. W wielu przypadkach polskie szpitale korzystają z opisów dokonywanych przez specjalistów zagranicznych. W USA trendem stało się zlecenia opisów do Indii, ponieważ jest to tańsze, niż kupowanie usług krajowych. Koszt opisu badania w zależności od tego, czy jest ono wykonywane z kontrastem, czy bez i jakiej części ciała dotyczy wynosi od 40 do 80 zł.

- Tomograf to nowocześniejsze badanie rentgenowskie, które eliminuje tkanki niepotrzebne do oceny – mówi Eugeniusz Prochowicz, z-ca dyrektora ds. medycznych – Może wykrywać drobne zmiany niedostępne klasycznej radiologii. Jest niezastąpiony w diagnostyce pacjentów pourazowych, a nam tym bardziej potrzebny, że nasz szpital pełni 24-godzinny ostry dyżur. Jest bardzo przydatny w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego.

Szpital Powiatowy w Siemiatyczach rocznie hospitalizuje około 6,8 tys. chorych. Powiat liczy 48 tys. mieszkańców.

Przeczytaj również: