25 lutego 2021

Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse – relacja z webinaru

We wtorek 23 lutego 2021 roku BFF Banking Group zorganizowało webinar „Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse”. Było to nie tylko podsumowanie opublikowanego raportu dotyczącego sytuacji polskiej służby zdrowia, lecz także dyskusja o najbardziej pilnych wyzwaniach, które stoją przed systemem opieki medycznej w Polsce. Przedstawiamy krótką relację z tego wydarzenia.

W dyskusji udział wzięli:

• Janusz Boniecki, Wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali
• Dr Jerzy Gryglewicz, MBA, Ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
• Dr Joanna Kopińska, współautorka Raportu, Asystent profesora ekonomii na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie
• Radosław Moks, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce
• Agnieszka Szpara, główny ekspert ds. medycznych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Zorganizowane spotkanie było dobrą okazją do przedyskutowania problematyki, z którą zarządzający szpitalami mierzą się na co dzień. Wśród omawianych przez ekspertów tematów, a zarazem wyzwań dla polskiego systemu opieki zdrowotnej wskazano: starzenie się społeczeństwa, niedofinansowanie opieki długoterminowej, listy oczekujących, a także kondycję generalną i finansową systemu.

Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce – Radosław Moks – podkreślał, jak ważna jest debata na temat wyzwań, które stoją przed służbą zdrowia. Jego zdaniem wnioski z takich rozmów mogą przyczynić się do poprawy jej efektywności.

- Europejskie systemy opieki zdrowotnej, pomimo znacznych postępów poczynionych w ostatnich latach, znajdują się pod znaczną presją demograficzną i ekonomiczną. Pandemia Covid-19 dodatkowo uwypukliła wyzwania, z którymi służba zdrowia poradzić musi sobie w pierwszej kolejności. Dlatego merytoryczna debata, w gronie ekspertów i praktyków jest dziś szczególnie istotna. Płynące z niej wnioski mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w służbie zdrowia.

Wśród głównych wniosków płynących z zorganizowanej debaty wyróżnić można potencjalne sposoby radzenia sobie ze wciąż widocznymi brakami personelu medycznego. W Polsce odsetek medyków przypadających na 1000 mieszkańców wynosi 2,4, co jest wartością niską w porównaniu z innymi krajami Starego Kontynentu. Jak zaznaczała współautorka Raportu Joanna Kopińska - Jest to o jednego lekarza mniej w porównaniu do reszty Europy. 

Źródło: 2. Raport „Challenges to European healthcare systems at a glance. A comparative analysis of 9 EU countries in times of COVID-19”
 

Z tego względu zdaniem ekspertów fundamentalną szansą dla polskiego systemu opieki zdrowotnej jest utworzenie centrum zarządzania informacją. E-medycyna jest nie tylko elementem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, szansą na kontynuowanie opieki w trudnych czasach pandemicznych, lecz także narzędziem wsparcia dla kadry medycznej i sposobem na zaoszczędzenie przez szpitale i ośrodki zdrowia środków finansowanych.

 

***

Skrócona wersja raportu dostępna jest na:  http://www.fondazionefarmafactoring.it/documents/1454509/1483181/Quad_04_PL.pdf/79bf52e3-1d0e-cb42-14f3-02795a175ef0  

Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z pełną wersją raportu, prosimy o przesłanie maila na adres: newsroom@bffgroup.com

Udostępniamy także prezentację omawianą podczas wydarzenia: https://www.medfinance.pl/uploads/files/documents/Polski_system_ochrony_zdrowia.pdf 

Przeczytaj również: