4 września 2018

Rekrutacja: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Aktualnie poszukujemy Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. 
Szczegóły oferty poniżej:

Numer referencyjny: SZP/MEDFinance/09.2018

Miejsce pracy: Łódź

Od Kandydatów oczekujemy : 

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: Prawo, Administracja, Prawo Zamówień Publicznych, Finanse i Bankowość),
 • znajomości zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • wiedzy i doświadczenia w zakresu obsługi usług leasingowych będą dodatkowym atutem,
 • min. 2 letniego doświadczenia zawodowego z zakresu obsługi przetargów,
 • znajomości środowiska MS Windows z pakietem Office (w szczególności Excel),
 • prawa jazdy kat. B (mile widziane),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz dokładności,
 • dobrej organizacji pracy i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • komunikatywności, kreatywności oraz umiejętności analitycznego myślenia.

Zadania : 

 • obsługa przetargów, w szczególności: analiza SIWZ,
 • opracowywanie pytań w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ,
 • przygotowywanie ofert przetargowych,
 • przygotowywanie umów przetargowych,
 • sporządzanie okresowych raportów, zestawień i analiz,
 • wprowadzanie informacji do baz danych,
 • bieżący kontakt z klientami.

Oferujemy : 

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. pakiet socjalny, na który składa się bezpłatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych),
 • interesującą, pełną wyzwań pracę z perspektywami rozwoju w międzynarodowej firmie,
 • umowę o pracę
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • dobrą atmosferę pracy.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez BFF MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


 

Reference number: SZP/MEDFinance/09.2018

Workplace: Łódź

Position: Public Procurement Specialist

The ideal canditate will have following skills and atrributes: 

 • higher education (preferable field of studies: Law, Administration, Public Procurement Law, Finance and Banking),
 • knowledge in the field of public procurement law,
 • knowledge and experience in the leasing service will be an additional asset,
 • minimum 2 years’ professional experience in the area of procurement service, 
 • good knowledge of MS Windows with Office (especially Excel), 
 • driving licence category B (would be appreciated),
 • self-reliance, accountability and accuracy,
 • good organizational skills and great diligence of the quality of the performing work,
 • communication skills, creativity and analytical thinking.

Responsibilities: 

 • tender service, in particularly: SIWZ analysis,
 • elaborating questions in terms of explaining SIWZ content,
 • preparing tender offers,
 • preparing tender contracts, 
 • compiling periodic reports, comparisons and analyses,
 • inputting information to the data bases, 
 • current contact with clients.

We offer: 

 • attractive employment conditions (e.g. private medical care, multisport card),
 • challenging work in an international environment under highest standards,
 • work in an inspiring international company,
 • challenging work in an international environment under highest standards,
 • employment based on full-time job contract,
 • good atmosphere at work.

Application, please sent to: praca@bffgroup.com with a note TJS/BFF/08.2018. Please provide a clause : „Hereby I agree to process my personal data included in my application for requirements of the recruitment process (in accordance to Personal Data Protection Act dated 29 August 1997; Official Journal no 133, item 883).

Przeczytaj również: