20 lipca 2018

Scoring BIK - jak poprawić ocenę punktową BIK?

Przed udzieleniem pożyczki bank zwraca się do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Instytucja utworzona w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich gromadzi niezwykle ważne dane, które są kluczowe w procesie decyzyjnym kredytodawców – to głównie na ich podstawie banki oceniają ryzyko, a następnie podejmują decyzję o finansowaniu. W jaki sposób BIK ocenia pożyczkobiorców i czy poprawa notowań jest możliwa?

Ocena punktowa BIK – scoring

Jakie dane gromadzi BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zbiera i porządkuje dane o wszystkich, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia ze spłatą zobowiązań – niezależnie od tego, czy była to niewielka pożyczka, długoterminowy kredyt, karta kredytowa, debet, czy nawet raty za sprzęt AGD. Oprócz danych historycznych BIK kompletuje informacje o bieżących kredytach. W bazach instytucji znajdzie się więc wartość początkowa zobowiązania oraz aktualizowana minimum raz w miesiącu kwota pozostała do spłaty. 

Jakie dane są najważniejsze z punktu widzenia pożyczkobiorcy? Przede wszystkim zapisy o tym, jak do tej pory wywiązywał się ze swoich zobowiązań – to głównie na ich podstawie ocenia BIK. Jeśli raty są spłacane zgodnie z harmonogramem, to informacje w BIK działają na korzyść kredytobiorcy – budują pozytywną historię kredytową, która w przyszłości zachęci bank do udzielenia kolejnej pożyczki.

Co, jeśli pożyczkobiorca znacząco (powyżej 60 dni) spóźni się z opłatami? Taka informacja dla banku jest sygnałem alarmowym – choć ostatecznie nie wyklucza ona przyznania finansowania. Warto pamiętać, że banki mogą mieć własne systemy oceny kredytowej i akceptować różne stopnie ryzyka. Po jakim czasie nastąpi wykreślenie z BIK? Informacja o nieterminowej spłacie będzie widniała przez 5 kolejnych lat – uwaga – liczonych od momentu całkowitego uregulowania długu!

Ocena punktowa BIK

Wpis do BIK jest podstawą do wystawienia oceny określającej zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Jest ona prezentowana za pomocą punktacji, zwanej scoringiem. Przez lata funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej stosowany model oceny ulegał zmianom. Dotychczas stosowany był system, w którym pożyczkobiorca mógł zdobyć maksymalnie 600 punktów. Najnowszy raport jest prostszy i o wiele bardziej intuicyjny – zakłada ocenę kredytobiorcy od 1 do 100 punktów. Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo, że klient danego banku otrzyma kredyt. Według Biura Informacji Kredytowej 80 punktów to wynik bardzo dobry, natomiast 60 punktów to wynik dobry.

W jaki sposób Biuro Informacji Kredytowej wylicza ocenę punktową BIK? Dla ostatecznego wyniku stosuje się nowoczesną, starannie opracowaną formułę matematyczną. Historia kredytowa danego pożyczkobiorcy jest porównywana do profilu innych klientów. Im bardziej jest ona podobna do tych, którzy spłacają swoje zobowiązania w terminie, tym wyższa będzie punktacja.

Co wpływa pozytywnie na raport BIK?

Terminowość przy spłacie zobowiązań;

Niezaciąganie wielu kredytów jednocześnie;

Rozsądne wykorzystywanie limitów na karcie kredytowej;

Ilość terminowo spłaconych pożyczek;

Co obniża scoring BIK?

Opóźnienia w spłacaniu rat za kredyty;

Ubieganie się o wiele kredytów w krótkim okresie;

Zaciąganie wielu zobowiązań jednocześnie;

Pełne wykorzystywanie limitów na kartach kredytowych lub ich przekraczanie;

Jak zamówić raport BIK?

Ocena punktowa BIK znajduje się w raporcie BIK – jak go zamówić? Wystarczy wejść na oficjalną stronę BIK (www.bik.pl), a następnie przejść do zakładki „Raport BIK”. Jak pobrać raport BIK w wygodnej, elektronicznej wersji? Na wyżej wymienionej podstronie należy wybrać „Pobierz raport”, gdzie w kolejnych krokach można wybrać formę raportu.

Niestety, wniosek o raport BIK za darmo nie jest dostępny – pojedyncze zestawienie można pobrać za 39 zł. Oprócz samej punktacji raport z BIK zawiera również szczegółową historię spłaty zobowiązań pożyczkobiorcy. Istotnym elementem płatnego sprawozdania jest również tzw. wskaźnik sytuacji płatniczej. Jest to informacja, dzięki której pożyczkobiorca dowie się, czy nie zalega z jakąś spłatą.

Raport BIK – jak zamówić, by uzyskać najwięcej informacji? Jeśli pożyczkobiorca wie, że będzie musiał kilka razy w roku skorzystać z raportu BIK, warto by rozważył opcję Pakietu BIK na rok. Usługa ta kosztuje 99 zł, oferując w zamian 12 raportów miesięcznych przez cały rok. W ramach tego pakietu pożyczkobiorca otrzymuje również dodatkowe informacje i funkcjonalności, takie jak choćby Alerty BIK, czyli powiadomienia SMS o próbie wyłudzenia Twoich danych.

Wniosek o usunięcie danych z BIK

Dowolne usuwanie danych z BIK za pomocą wniosku nie jest możliwe. Mijałoby się to z celem, do którego została powołana ta instytucja – zwłaszcza jeśli każdy miałby możliwość wyczyszczenia niewygodnych informacji o swoich kredytach. Są jednak sytuacje, kiedy pożyczkobiorca może poprosić o usunięcie danych z BIK. Kiedy możemy złożyć wniosek o usunięcie danych z BIK?

Informacja o planowo spłaconym kredycie powinna zniknąć z historii kredytowej po wpłaceniu ostatniej raty – chyba że klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym już kredycie. Jeśli z dowolnych powodówpożyczkobiorca nie chce już udostępniać tej informacji, może złożyć wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK.

Dane o kredycie spłacanym nieterminowo widnieją w bazie BIK przez 5 lat od czasu spłaty ostatniej raty. Jeśli po upływie 5 lat kredyt nadal jest widoczny w raporcie, bądź pożyczkobiorca chce mieć  pewność co do tego, że nikt już go nie zobaczy, może również złożyć wniosek o usunięcie danych z BIK.

Co więcej, jeśli kredytobiorca zauważy jakiekolwiek błędy bądź nieaktualne informacje może złożyć wniosek o korektę danych.

Co istotne, wniosek o korektę bądź usunięcie kredytobiorca składa w firmie bądź instytucji, która przekazała te dane do BIK – czyli np. w banku, który udzielił kredytu, o którym informacje klient chce usunąć, bądź zmienić.

Jak poprawić swój scoring BIK?

Terminowe spłacanie rat to podstawa w budowaniu pozytywnej historii kredytowej. Pożyczkobiorca powinien zadbać o to, by informacje o planowo spłacanym zobowiązaniu była widoczna w bazie BIK jak najdłużej.  

Przy budowaniu pozytywnej historii kredytowej – wyjaśnia Krzysztof Rabe, analityk finansowy firmy BFF MEDFinance – warto zaznaczyć w naszej umowie, by dane o terminowo uregulowanym finansowaniu były widoczne w bazie BIK przez 5 lat od całkowitej spłaty.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że w większości przypadków (około 90%) BIK zawiera pozytywne dane. Co robić, jeśli jednak zdarzy się opóźnienie w płatności?

Trzeba pamiętać, że informacja o opóźnieniu będzie widoczna w bazie BIK przez 5 lat po spłacie całego długu – podkreśla analityk BFF MEDFinance – Pożyczkobiorca może poprawić swój scoring poprzez zaciągnięcie niewielkich zobowiązań np. pożyczki, bądź rat na sprzęt, które będą spłacane planowo. 

Rozsądne korzystanie z finansowania kreuje pozytywny wizerunek kredytobiorcy, co tym samym zwiększa szanse na otrzymanie kolejnej pożyczki.

 

Przeczytaj również: