11 lutego 2014

Modernizacja szpitala sposobem na oszczędność

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ponad rok temu zainwestował w modernizację kotłowni w podlegającym mu Szpitalu w Nowej Rudzie. Dzięki temu obiekt nie tylko zwiększył swoją efektywność energetyczną, ale też w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaoszczędził przeszło 139 tys. zł na zużyciu gazu. Inwestycja sama się finansuje, gdyż oszczędności z modernizacji pozwalają nie tylko na spłatę rat zakupu kotła, ale też inne bieżące wydatki.

Szpital w Nowej Rudzie to zabytkowa placówka, wybudowana w XIX wieku. Budynek, który liczy ponad sto lat wymagał modernizacji, zwłaszcza w zakresie instalacji grzewczych i wodnokanalizacyjnych. Władze szpitala podjęły więc decyzję o budowie kotłowni gazowej o mocy 900 KW oraz wymianie centralnego ogrzewania w całym budynku.

„Nasza placówka w Nowej Rudzie to trzykondygnacyjny budynek, w którym funkcjonują obecnie 3 oddziały ZOL, oddział wewnętrzny A, diagnostyka obrazowa, poradnia rehabilitacyjna, poradnia chirurgiczna, poradnia ginekologiczno-położnicza oraz izba przyjęć. Nowa kotłownia zasila również sąsiedni jednokondygnacyjny budynek oddziału pediatrycznego. Potrzeba modernizacji istniejącej infrastruktury skłoniła nas do ogłoszenia przetargu na kompleksowy remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Szpitala nie było stać na samodzielne sfinansowanie tej inwestycji. Skorzystaliśmy więc z oferty spółki MEDFinance, która częściowo sfinansowała modernizację, a także pomogła w pozyskaniu dotacji na ten cel” – powiedziała Jadwiga Radziejewska, Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,2 mln zł. Kwota ta w 90% została pokryta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – z czego 30% wyniosła dotacja, a 60% stanowiła pożyczka. W 10% modernizacja została sfinansowała z pożyczki uzyskanej od spółki MEDFinance.

„Dzięki modernizacji, w okresie od 1 listopada 2012 roku do 1 listopada 2013 roku zaoszczędziliśmy na zużyciu gazu blisko 139 tys. zł. Natomiast oszczędność w zużyciu wody, porównując rok do roku, wyniosła 55 tys. zł. Pieniądze, które zostały w naszym budżecie mogliśmy przeznaczyć na bieżące wydatki, a także na spłatę rat MEDFinance. Oznacza to, że zakup nowej kotłowni to inwestycja, która sama się finansuje” – dodaje Dyrektor Jadwiga Radziejewska. Modernizacja krok po kroku Prace modernizacyjne w Szpitalu w Nowej Rudzie przeprowadziła spółka HYDROCHEM DGE S.A. Projekt polegał na zbudowaniu całkiem nowej kotłowni składającej się z trzech kotłów kondensacyjnych, nowych kominów oraz całej infrastruktury sieci gazowej, a także nowego systemu dystrybucji ciepłej i zimnej wody. Ze względu na wiek budynku, prace instalacyjne wymagały zgody konserwatora zabytków. Cały proces modernizacji trwał 9 miesięcy. Oszczędności na poziomie 60%

Dzięki nowoczesnej kotłowni szpital zredukował zużycie gazu do 40%, a wymiana instalacji ZW pozwoliła na zmniejszenie zużycia zimnej wody aż o 60%. Jednocześnie zredukowane zostało zużycie energii elektrycznej, a zwiększeniu uległa efektywność jej wytwarzania (nowoczesne kotły pobierają bowiem mniej paliwa). Inwestycja jest także proekologiczna – zmniejszyła się bowiem emisja CO2 i substancji szkodliwych do atmosfery.

Zgodnie z ustawą Modernizacja, na którą zdecydował się Szpital w Nowej Rudzie związana jest z ustawą o efektywności energetycznej, z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm). Celem ustawy jest zachęcanie do poprawy efektywności energetycznej placówek publicznych i prywatnych, poprzez dofinansowywanie inwestycji, pozwalających na ograniczanie zużycia energii. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie, że oszczędności energetyczne są wyższe niż koszty związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. Modernizacja kotłowni Szpitala w Nowej Rudzie jest najlepszym przykładem prawidłowo przeprowadzonej inwestycji.

Przeczytaj również: