12 marca 2014

Minimum formalności, maksimum możliwości Rozmowa z Radosławem Moksem, prezesem MEDFinance

Do kogo oferowana jest oferta MEDFinance?

Radosław Moks, Prezes MEDFinance: - Ofertę kierujemy do szpitali publicznych, w tym samorządowych oraz do szpitali prywatnych. Z naszych usług skorzystać mogą różnej wielkości placówki, zarówno te największe, jak i małe szpitale. Niezależnie od wielkości, a także tego czy jest to placówka SPZOZ czy NZOZ mamy przygotowane specjalne ścieżki postępowania dostosowane do potrzeb i charakterystyki danych podmiotów. Obecnie nasi klienci to w 70 proc. szpitale publiczne, a w 30 proc. prywatne, w tym również te dopiero startujące. To, co wyróżnia MEDFinance na rynku, to właśnie wąska specjalizacja w obsłudze placówek medycznych w zakresie w finansowaniu projektów inwestycyjnych, takich jak remonty czy zakup sprzętu do diagnostyki. Szpitale mają trudności w pozyskaniu środków finansowych na inwestycje w bankach, firmach leasingowych czy od samorządów. 

Czy korzystając z usług MEDFinance mogą liczyć na większą wyrozumiałość? 

Radosław Moks: Kredyty bankowe dla szpitali są z reguły bardzo trudno dostępne i obwarowane trudnymi do spełnienia wymogami. Natomiast instytucje nastawione na konkretną branżę, znające jej specyfikę, potrafią zaoferować łatwo dostępne finansowanie. Placówka, której mamy udzielić finansowania nie musi przedstawiać nam szeregu dokumentów, każdy szpital ma u nas wewnętrzny rating i to znacznie przyspiesza decyzję o udzieleniu finansowania. Oczywiście trochę inaczej wygląda to w przypadku dopiero startujących niepublicznych jednostek medycznych, gdzie musimy ocenić realność pomysłu biznesowego na podstawie takich dokumentów jak biznes plan, prognoza finansowa itp. Dodatkowo nasza oferta ma jedną, szczególną przewagę nad propozycjami finansowania innych instytucji. Połączenie usługi finansowania i zakupu sprzętu w ramach finansowania ratalnego posiada zaletę podatkową. Wystawiana jedna faktura VAT na sprzęt medyczny płatna jest np. w 36 lub 60 ratach, co powoduje, że firma amortyzuje pełną wartość faktury, obniżając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jakie usługi ma MEDFinance dla szpitali? 

Radosław Moks: Oferta MEDFinance składa się z dwóch głównych obszarów. 

Z jednej strony mamy dostępne produkty finansowe: MEDsprzedaż ratalna, czyli sprzedaż na raty sprzętu medycznego dostarczonego przez współpracującym z MEDFinance partnerem, a cena finansowania wliczona jest w cenę sprzętu; MEDpożyczka – finansowanie dowolnej inwestycji – najczęściej jest nim infrastruktura szpitalna; MEDleasing finansowy z 8% VATem na sprzęt medyczny oraz MEDleasing operacyjny (VAT 23 %), leasing zwrotny – finansowanie poniesionych wydatków inwestycyjnych, czy refinansowanie posiadanych ruchomości zakupionych za gotówkę oraz finansowanie dzierżawy sprzętu. Drugim pionem naszej oferty są kompleksowe programy. W tym zakresie tworzymy je z wybranymi partnerami, którzy dostarczają m.in. tomografy, aparaturę do USG, ambulansy oraz rozwiązania informatyczne. Razem z naszymi partnerami biznesowymi, przygotowaliśmy specjalne rozwiązania obejmujące nasze wsparcie w najważniejszych obszarach modernizacji placówek medycznych. W tej chwili możemy wymienić cztery główne zakresy: MEDinfrastruktura obejmuje modernizację oraz rozbudowę infrastruktury szpitalnej, w tym modernizacje energetyczne, oświetlenie, czy bloki operacyjne; oferta MEDdiagnostyka – budowa pracowni diagnostyki pod klucz lub wymiana i zakup sprzętu diagnostycznego; MEDit na informatyzację szpitala oraz MEDambulans, w ramach, której placówka może zakupić jedną z proponowanych przez nas karetek do systemu ratownictwa oraz transportu medycznego.

Nie tylko sprzęt medyczny jest finansowany w MEDFinance, również modernizacja szpitali?

Radosław Moks: Obok finansowania sprzętu medycznego nasi klienci chętnie zwracają się do nas o środki z przeznaczeniem na modernizację placówek. Zbliża się rok 2016 i konieczność dostosowania placówek do wymogów technicznych, dodatkowo coraz więcej szpitali rozwija nowe obszary działalności, czy konkuruje o pacjenta i kontrakt z NFZ z podmiotami prywatnymi. Często chcąc z nimi konkurować musi zadbać nie tylko o sprzęt, ale również unowocześnić i zmodernizować, a niekiedy rozbudować szpital. Właśnie z myślą o takich placówkach przygotowaliśmy produkt pod nazwą MEDinfrastruktura – na modernizację i rozbudowę szpitala. Jedną z zalet współpracy z MEDFinance jest niewątpliwie szybkość działania państwa firmy. Jak to się dzieje, że tak szybko przyznajecie finansowanie? Radosław Moks: Rzeczywiście, w MEDFinance wystarczy klika dni, aby złożyć ofertę na finansowanie i podpisać umowę. Mamy opracowane bardzo sprawne procedury oceny ryzyka i rating-u finansowego każdego szpitala.

Do tej pory panowało przekonanie, że oferty firm leasingowych są tańsze, czy nadal tak jest?

Radosław Moks: Obecnie ta różnica się już zaciera. Nasza oferta może konkurować już z ofertami firm leasingowych, szczególnie, że dostarczamy na rynek kompletne produkty, gdzie liczy się cena za całą inwestycję.

Finansowanie ratalne to najchętniej wybierany produkt przez placówki medyczne? 

Radosław Moks: Rzeczywiście, jest to jeden z popularniejszych sposobów finansowania. Przede wszystkim ma wspomnianą wcześniej prostotę, szpital organizuje jeden przetarg i ogranicza w ten sposób koszty i czas, dodatkowo ma prostą możliwość amortyzowania całej wartości FVAT. Płatność zazwyczaj rozłożona jest na kilka lat. Szpitale spłacają raty z bieżących przychodów. Część szpitali, która stara się o dotację od swojego podmiotu tworzącego, realizuje inwestycje i czerpie z niej korzyści i dalej prowadzi żmudny proces pozyskania dotacji. Jak proces ten zakończy się sukcesem mogą wcześniej spłacić finansowanie. Proste jest również rozliczenie, ponieważ my lub współpracujący z nami dostawca wystawia fakturę VAT, w której widnieje zapis, że płatność będzie w ratach (kwota FVAT dzielona jest przez odpowiednią ilość rat). Trochę inaczej jest w przypadku umowy leasingu, znacznie więcej kwestii podlega szczegółowej regulacji przez przepisy prawa i zazwyczaj proces postępowania przetargowego jest znacznie bardziej skomplikowany. Warto podkreślić, ze w naszej ofercie mamy dwa rodzaje produktów leasingowych: operacyjny i finansowy, które różnią się wysokością stawki podatku VAT. Leasing operacyjny jest objęty 23% podatkiem, natomiast leasing finansowy jest już produktem stricte dedykowanym finansowaniu zakupu sprzętu medycznego i tutaj podatek VAT wynosi 8%, ale trzeba go zapłacić w ciągu 14 dniu od dostawy towaru.

Czy o finansowanie w MEDFinance mogą ubiegać się lekarze? 

Radosław Moks: Obecnie jesteśmy w fazie rozwijania tego segmentu i tworzenia oferty, z której będą mogli korzystać lekarze prowadzący gabinety lekarskie. W tej chwili oferujemy pożyczki na zakup nowych i używanych urządzeń medycznych do diagnostyki, czy wyposażenia gabinetu lekarskiego. Tutaj również oferujemy uproszczoną do maksimum procedurę, bo od lekarza do podjęcia finalnej decyzji kredytowej potrzebujemy jednego podpisu, a całą transakcję jesteśmy w stanie zamknąć w ciągu dnia od pierwszego kontaktu z klientem. Wiemy jak w zawodzie lekarza ważny jest czas, cenimy go bardzo nie obciążając klienta żadną pracą na naszą rzecz (nie mamy wniosków o finansowanie, wycen rzeczoznawców, nie potrzebujemy zeznań podatkowych, itp.).

Jakie są korzyści dla szpitali z korzystania z usług MEDFinance?

Radosław Moks: Najważniejszą korzyścią jest oczywiście posiadanie nowoczesnego sprzętu na miejscu w placówce już dziś, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy szpital wygospodaruje gotówkę, czy otrzyma dotację. Wszystko to w przyjaznej dla szpitala cenie i formie. Szpital może generować nowe przychody lub ograniczać koszty np. dzięki nowej karetce transportowej koszty związane z dojazdem na badania do innego szpitala. Finansowanie oferowane przez MEDFinance jest korzystne kosztowo, ponieważ jest tańsze i łatwiejsze do uzyskania niż inne dostępne dla szpitali formy. Dodatkowo, jeśli szpital decydują się na kompleksowe skorzystanie z naszych usług, a więc z naszego finansowania i wsparcia w zakresie dostarczenia sprzętu, nie musi ogłaszać kilku przetargów, tylko scala wszystko w jeden, a co również wiąże się z oszczędnościami. Takie połączenie dwóch usług skraca czas i niezbędne formalności do minimum.

Przeczytaj również: