12 stycznia 2011

MEDFinance: sfinansowane projekty warte 10 mln zł

Spółka planuje pozyskać możliwość finansowania kolejnych projektów wartych kilkadziesiąt milionów zł. 

- Ze względu na dotychczasowy brak oferty około 90 proc. realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w szpitalach publicznych po uzyskaniu przez nie środków unijnych lub pieniędzy od organu założycielskiego jest realizowanych za gotówkę- mówi Grzegorz Grabowicz, prezes zarządu MedFinance. 

MedFinance jest uzupełnieniem oferty Grupy Kapitałowej Magellan, który świadczy usługi finansowe dla sektora medycznego. - Z punktu widzenia tempa budowy bilansu niewątpliwie projekt MedFinance może odznaczać się większą dynamiką, ale nie będzie to oznaczało przyjmowania pozycji dominującej. – mówi Grzegorz Grabowicz. 

MedFinance działalność rozpoczęła w czerwcu 2010 roku. Współfinansuje m.in. projekty zakupów sprzętu i aparatury medycznej. Magellan S.A. jest firmą finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a w szczególności publicznych zakładów opieki zdrowotnej (głównie szpitali) oraz ich dostawców. Według prognoz w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa osiągnie skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 22 mln zł, tj. o około 20 proc. wyższy niż zrealizowany w roku 2009.

Przeczytaj również: