16 września 2010

Sytuacja w sektorze medycznym

Z roku na rok rośnie zainteresowanie przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Założeniem komercjalizacji jest przekształcenie spzoz-ów w spółki prawa handlowego, prowadzące zakłady opieki zdrowotnej.  W latach 2010 – 2012 około 15% SP ZOZ przekształci się w spółki prawa handlowego. Po zmianach organizacyjno-prawnych właścicielem spółki powstałej w miejsce zlikwidowanego sp zoz, a także jego majątku zostaje organ założycielski.  Przekształcone placówki służby zdrowia będą potrzebowały finansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Zauważalna będzie coraz większa presja po stronie szpitali na wzrost konkurencyjności na rynku.

Wymogi dostosowania do unijnych standardów technicznych powodują, że szpitale stoją przed obliczem masowej wymiany trwałego sprzętu medycznego. Wymiana sprzętu medycznego   oraz niezbędne inwestycje infrastrukturalne pochłoną w najbliższych latach kilkanaście mld PLN.– Szpitale już dziś korzystają ze środków unijnych oraz dotacji, które są niewystarczające w stosunku do potrzeb i z roku na rok trudniej dostępne.

Prognoza rynku sprzętu medycznego w sektorze publicznym

Rynek rośnie r/r  o co najmniej 5 % i prognozy dla sektora wyglądają perspektywicznie .  Na średni i duży sprzęt medyczny tj. aparaty usg, tomografy, aparaty rtg wydaje się około 3 MLD PLN rocznie. Analiza rynku leasingu w Polsce – Trend Rynkowy.Mimo zmniejszenia sprzedaży usług leasingowych ogółem wartość leasingu sprzętu medycznego stale rośnie, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na finansowanie.

W odpowiedzi na potrzeby rynku Spółka Magellan powołała Spółkę MEDFinance S.A., której celem jest umożliwienie szpitalom publicznym oraz niepublicznym pozyskania atrakcyjnego finansowania inwestycji, w szczególności finansowania wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego.  Spółka oferuje swoim klientom  dostęp do nowoczesnych form finansowania, proponujemy między innymi usługi finansowania dostaw sprzętu medycznego w formie: factoringu (finansowanie sprzedaży ratalnej), leasingu, pożyczki inwestycyjnej.

MEDFinance usprawni podmiotom medycznym proces  modernizacji, budowę oraz rozbudowę infrastruktury medycznej, wymianę i zakup sprzętu medycznego.

Dlaczego warto współpracować z MEDFinance S.A.?

• możliwość budowania sprzedaży dla dostawców i producentów sprzętu medycznego

• atrakcyjne warunki finansowania,

• akceptowanie ryzyka szpitali publicznych bez zabezpieczeń w formie poręczenia organu

• wyższy poziom akceptacji ryzyka kredytowego w porównaniu do innych instytucji finansowych,

• szybki dostęp do kapitału, nieograniczony górnym limitem wartości zaangażowania w projekty finansowe,

• brak wkładu własnego nabywcy – całość inwestycji rozłożona jest na wybraną ilość rat,

• wysokość rat dopasowana do aktualnych możliwości finansowych odbiorcy,

• okres finansowania do 60 miesięcy 

• minimum formalności

• wypracowane kompetencje i relacje w zakresie obsługi szpitali

• znajomość rynku, autorski rating szpitali

• bezpieczne zarządzanie płynnością Grupy Kapitałowej Magellan

• zaufanie instytucji finansowych i banków do Grupy Kapitałowej Magellan – duże możliwości w zakresie pozyskiwania finansowania

• elastyczność rozwiązań – możliwość  bezpośredniego finansowania szpitala bez względu na wybór dostawcy sprzętu

• wieloletnia współpraca z dostawcami sprzętu i możliwość rozwijania sprzedaży vendorskiej 

O Grupie Magellan S.A. 

Grupa Magellan S.A.  dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym. Oferta Grupy obejmuje takie produkty jak: finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, factoring oraz leasing finansowy.

Większościowym akcjonariuszem podmiotu dominującego Grupy – Spółki Magellan S.A. jest Polish Enterprise Fund IV zarządzany przez Enterprise Investors. Spółka działa od 1998 roku i jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu. Magellan S.A.  aktywnie współpracuje z ponad 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - MedFinance Magellan s.r.o z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia s.r.o. Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Grupa Magellan:

• 137 mln PLN  kapitałów własnych na dzień  30.06.2010 r.

• 190 mln PLN  dostępnych limitów z tytułu programów obligacji

• 597 mln PLN zawartych umów w 2009 roku

• ponad 2 mld PLN udzielonego finansowania od początku działalności Grupy Magellan

• większość wygranych przetargów na finansowanie bezpośrednie dla Szpitali na łączną kwotę 307 mln PLN

• współpraca z ponad 500 szpitalami na terenie całego kraju

Przeczytaj również: