12 kwietnia 2011

MEDFinance: najlepsza oferta w przetargu

Zainteresowany przetargiem był także WBK Leasing, który jednak nie złożył oferty. Szpital przeznaczył na zakupy 2 282 332,90 zł. MEDFinance złożył ofertę na cztery pakiety, BRE Leasing na wszystkie zadania.

Pierwszy pakiet dotyczył systemu EBUS z możliwością rozbudowy o elastrografię. Oferta MEDFinance miała wartość 351 248,79 zł, oferta BRE Leasing - 356 708,12. Drugi pakiet dotyczył finansowania zakupu aparatu USG IVUS. Oferta MEDFinance miała wartość 466 148,06 zł, a oferta BRE Leasing - 469 163,10 zł. W pakiecie trzecim dotyczącym mammografu MEDFinance nie brał udziału, oferta BRE Leasing 432 545,40 zł. W czwartym pakiecie dotyczącym zakupu aparatu USG ginekologicznego MEDFinance złożył ofertę o wartości 177 74,28 zł, a BRE Leasing zaoferował 180 296,12 zł. Pakiet piąty to oferta finansowania zakupu aparatu USG Dopplera. Oferta MEDFinance zawierała kwotę 422 086,29 zł, oferta BRE Leasing – 422 658,65 zł. Szpital planuje leasingować aparaturę na 36 miesięcy. Wybór oferty nastąpi w ciągu najbliższego tygodnia.

Spółka MEDFinance SA została utworzona, aby umożliwić szpitalom publicznym oraz niepublicznym pozyskanie atrakcyjnego finansowania rozwoju, inwestycji, w szczególności finansowania wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego. Proponuje między innymi usługi finansowania dostaw sprzętu medycznego w formie factoringu (finansowanie sprzedaży ratalnej), leasingu oraz pożyczek inwestycyjnych.

BRE Leasing oferuje leasing finansowy, leasing operacyjny oraz pożyczkę. Po 50 proc. udziałów w BRE Leasing posiadają BRE Bank, którego właścicielem jest niemiecki Commerzbank oraz Commerzbank.

Przeczytaj również: