9 lutego 2022

Leasing sprzętu medycznego możliwością rozwoju szpitala

Jaką formę finansowania wybrać, by jak najkorzystniej sfinansować zakup sprzętu medycznego? To pytanie na które odpowiedź znaleźć muszą menadżerowie oraz dyrektorzy placówek medycznych. Jedną z możliwych form finansowania jest leasing sprzętu medycznego. Instrument ten umożliwia modernizację infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania pełnego kapitału odpowiadającego wartości nabywanego sprzętu. Czym charakteryzuje się leasing sprzętu medycznego i jakie korzyści wiążą się z tym rozwiązaniem?

Leasing w branży medycznej

Branża medyczna coraz chętniej wykorzystuje nowoczesne formy finansowania sprzętu medycznego. Rozwiązania takie jak pożyczka oraz leasing medyczny, zarówno ten finansowy, jak i operacyjny,  stanowią alternatywę dla spływających do Polski środków z Unii Europejskiej oraz funduszy samorządowych.

Analizując dane Związku Polskiego Leasingu dotyczące rynku prywatnego za rok 2021 w kontekście udziału leasingu i pożyczki w branży medycznej, można zauważyć, że wartość umów leasingowych stale rośnie. Obecnie można zauważyć kolejny wzrost wartości (o 2,67%) w odniesieniu do roku 2020. Wpływa na niego znacząca eskalacja  w zakresie leasingu o 22,09% w stosunku do ubiegłego roku. Można więc jasno stwierdzić, że ta forma finansowania zyskała znacznie na popularności.

Leasing sprzętu medycznego – najważniejsze cechy

W Polsce występują dwa rodzaje leasingu – leasing finansowy, traktowany jako dostawa sprzętu z 8% podatkiem VAT oraz leasing operacyjny, traktowany jako usługa za stałą wysokością podatku na poziomie 23%. Finansowanie leasingowe jest doskonałą opcją leasingu sprzętu medycznego, ponieważ można przy jego pomocy sfinansować zarówno nowy, jak i używany sprzęt.  

Leasing to w największym skrócie rodzaj umowy w ramach, której Leasingodawca, będący Finansującym przekazuje Leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty – tzw. raty leasingowe. Charakteryzuje się niewielkim zaangażowaniem kapitału przedsiębiorcy oraz optymalizację obciążeń podatkowych. Znajomość szczegółów i aspektów cechujących te rozwiązania może pomóc w wybraniu odpowiedniej formy finansowania. 

Cechy leasingu operacyjnego:

 • Traktowany jako usługa - VAT 23% doliczany do rat leasingowych
 • Przedmiot leasingu jest majątkiem leasingodawcy
 • Odpisy amortyzacyjne są po stronie leasingodawcy
 • Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy to raty netto i opłata wstępna
 • Okres trwania umowy dłuższy niż 40% czasu amortyzacji finansowanego przedmiotu
 • Możliwość wykupu sprzętu, wykup zależny od stawki amortyzacji i okresu finansowania

Cechy leasingu finansowego:

 • Z punktu widzenia ustawy o VAT traktowany jako dostawa - VAT 8% płatny z góry
 • Przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy
 • Odpisy amortyzacyjne są po stronie leasingobiorcy
 • Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy to odpisy amortyzacyjne i część odsetkowa raty leasingowej
 • Okres trwania umowy powyżej 12 miesięcy
 • Możliwość wykupu, wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego lub w terminie ustalonym, po terminie płatności ostatniej raty

Kiedy warto wybrać leasing operacyjny, a kiedy leasing finansowy?

W przypadku leasingu operacyjnego czynnikiem decydującym są niskie koszty początkowe dla rozpoczęcia całej inwestycji, co może być dobrym rozwiązaniem dla nowych i niewielkich podmiotów leczniczych, dla których inwestycja pozwoli na szybkie zwiększenie dochodów. W przypadku leasingu finansowego najważniejsze wydają się być dwa aspekty: znacząca optymalizacja podatkowa, czyli obniżenie kosztów stałych oraz dość wysoki koszt początkowy inwestycji związany z koniecznością zapłaty podatku VAT z góry. 

Biorąc je pod uwagę leasing finansowy może się najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nieco bardziej rozwiniętych placówek medycznych, które mogą sobie pozwolić na dość wysoką opłatę wstępną. Im placówka jest większa, tym bardziej rosną koszty operacyjne i organizacyjne prowadzenia całej działalności – leasing finansowy, który zakłada minimalizację kosztów stałych dzięki optymalizacji podatkowej, wydaje się być przykładem najkorzystniejszego rozwiązania dla tego typu placówki.  

Przeczytaj również: