24 lipca 2020

Leasing - jak sfinansować zakup sprzętu medycznego?

Jaką formę finansowania wybrać, by jak najkorzystniej sfinansować zakup sprzętu medycznego? To pytanie zdaje się zadawać sobie wielu dyrektorów i menedżerów placówek zdrowia. Odpowiedź na nie najczęściej zależy od indywidualnych potrzeb danego podmiotu leczniczego. Poddając je odpowiedniej analizie, może się okazać, że to leasing będzie najkorzystniejszą formą sfinansowania zakupu sprzętu medycznego. 

W naszym cyklu poradnikowym prezentujemy cechy różnych form finansowania i wybieramy najkorzystniejsze rozwiązania dla indywidualnych potrzeb placówek medycznych. 

Leasing sprzętu medycznego – co powinniśmy o nim wiedzieć

Leasing to dość młoda forma finansowania, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Już sama nazwa sugeruje jej przeznaczenie – angielskiego słowo „lease” oznacza „nająć” lub „wydzierżawić”. 

Leasing to w największym skrócie rodzaj umowy w ramach, której Finansujący, czyli Leasingodawca przekazuje Leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty – tzw. raty leasingowe.

Wśród ogólnych korzyści płynących z tego rodzaju finansowania najczęściej wymienia się niewielkie zaangażowanie kapitału przedsiębiorcy oraz optymalizację obciążeń podatkowych. 

Ta ogólna definicja nie wyczerpuje jednak tematu leasingu - zwłaszcza w kontekście zakupu sprzętu medycznego. Przede wszystkim warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonują dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znajomość szczegółów i aspektów cechujących te rozwiązania może pomóc w wybraniu odpowiedniej formy finansowania. 

Czym zatem charakteryzuje się leasing operacyjny, a czym leasing finansowy?Leasing operacyjny sprzętu medycznego

Wyobraźmy sobie sytuację, w której niewielka, ale dobrze prosperująca placówka medyczna postanawia rozszerzyć zakres swoich usług i zainwestować w aparat RTG. Podmiot leczniczy nie posiada kapitału, który pozwala sfinansować inwestycję za gotówkę, dlatego rozważa różne opcje finansowania zewnętrznego. Dlaczego leasing operacyjny może okazać się najbardziej korzystny?

Leasing operacyjny zapewnia przede wszystkim niewielkie koszta początkowe inwestycji oraz pozwala na korzystanie z urządzenia przy zachowaniu minimum formalności. 

Prawnym właścicielem sprzętu pozostaje leasingodawca, a więc instytucja finansująca transakcję. W związku z tym, to do obowiązków leasingodawcy należeć będzie obowiązek amortyzacji sprzętu.

Warto wiedzieć, że według przepisów podatku VAT, leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, dlatego jego stała wysokość to 23% – nawet jeśli przedmiot finansowania jest zaliczony do niższej stawki podatkowej. Aparat RTG to sprzęt medyczny, którego stawka VAT w Polsce wynosi 8%. Mimo to, wybierając leasing operacyjny zapłacimy 23% podatku VAT wliczanego w comiesięczne raty.

Leasingobiorca może jednak zoptymalizować koszty podatku dochodowego, umieszczając w kosztach uzyskania przychodu takie pozycje jak: kwota rat netto, opłata wstępna, opłaty manipulacyjne i prowizje oraz koszt użytkowania sprzętu.

Umowa leasingu operacyjnego musi zostać podpisana na okres dłuższy, niż 40% normatywnego czasu amortyzacji sprzętu.

Jakie są cechy leasingu operacyjnego?

 • Traktowany jako usługa - VAT 23% doliczany do rat leasingowych
 • Przedmiot leasingu jest majątkiem leasingodawcy
 • Odpisy amortyzacyjne są po stronie leasingodawcy
 • Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy to raty netto i opłata wstępna
 • Okres trwania umowy dłuższy niż 40% czasu amortyzacji finansowanego przedmiotu
 • Możliwość wykupu sprzętu, wykup zależny od stawki amortyzacji i okresu finansowania

Dla kogo?

W przypadku tej formy finansowania czynnikiem decydującym są niskie koszty początkowe dla rozpoczęcia całej inwestycji, co może być dobrym rozwiązaniem dla nowych i niewielkich podmiotów leczniczych, dla których inwestycja pozwoli na szybkie zwiększenie dochodów.

Leasing finansowy sprzętu medycznego

W przypadku leasingu finansowego wyobraźmy sobie sytuację, w której nieco większa placówka medyczna, która dysponuje już dość nieprzeciętnym kapitałem, zamierza zainwestować w nowy aparat RTG. Mimo znacznych środków, podmiot leczniczy nie może sobie jednak pozwolić na tak duży, jednorazowy wydatek – w związku z tym rozgląda się za finansowaniem zewnętrznym. W tym przypadku najkorzystniejszy może okazać się leasing finansowy. Dlaczego?

Przede wszystkim to forma, która może wymaga nieco większego wkładu własnego, ale pozwala na obniżenie kosztów do stałych do minimum. 

W leasingu finansowym sprzęt medyczny jest składnikiem majątkowym leasingobiorcy, czyli placówki medycznej, a więc to do jej obowiązków należeć będzie amortyzacja sprzętu. W związku z tym podmiot leczniczy może znacząco obniżyć koszty podatku dochodowego – oprócz odpisów amortyzacyjnych w koszta uzyskania przychodu można wrzucić również część odsetkową raty leasingowej. 

Kolejną korzystnym podatkowo czynnikiem jest fakt, iż z punktu widzenia ustawy o VAT, leasing finansowy jest traktowany jako dostawa sprzętu medycznego, a nie jako usługa. W związku z tym, od naszego aparatu RTG, zapłacimy 8% podatku VAT. Należy przy tym pamiętać, że ośmioprocentowy VAT będzie liczony nie tylko od wartości sprzętu, ale także od kosztów finansowania. 

Minusem leasingu finansowego może być dla wielu placówek konieczność zapłaty całej wartości podatku VAT z góry, wraz z pierwszą ratą leasingową. Aby skorzystać z tej formy należy więc liczyć się z dość wysoką opłatą już na samym początku inwestycji. 

W przypadku leasingu finansowego umowa może być zawarta na dowolny czas. 

Jakie są cechy leasingu finansowego?

 • Z punktu widzenia ustawy o VAT traktowany jako dostawa - VAT 8% płatny z góry
 • Przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy
 • Odpisy amortyzacyjne są po stronie leasingobiorcy
 • Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy to odpisy amortyzacyjne i część odsetkowa raty leasingowej
 • Okres trwania umowy powyżej 12 miesięcy
 • Możliwość wykupu, wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego lub w terminie ustalonym, po terminie płatności ostatniej raty

Dla kogo?

W przypadku leasingu finansowego najważniejsze wydają się być dwa aspekty: znacząca optymalizacja podatkowa, czyli obniżenie kosztów stałych oraz dość wysoki koszt początkowy inwestycji związany z koniecznością zapłaty podatku VAT z góry. 

Biorąc je pod uwagę leasing finansowy może się najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nieco bardziej rozwiniętych placówek medycznych, które mogą sobie pozwolić na dość wysoką opłatę wstępną. Im placówka jest większa, tym bardziej rosną koszty operacyjne i organizacyjne prowadzenia całej działalności – leasing finansowy, który zakłada minimalizację kosztów stałych dzięki optymalizacji podatkowej, wydaje się być przykładem najkorzystniejszego rozwiązania dla tego typu placówki.  

Przeczytaj również: