15 stycznia 2014

Konieczność systematycznej wymiany a opcje finansowania ambulansów

Niezbędne wyposażenie pogotowia Karetki to niezbędne wyposażenie pogotowia ratunkowego. Posiadają je także szpitale, która mają obowiązek zapewnienia transportu sanitarnego dla swoich pacjentów własnymi środkami transportu albo na podstawie umów podpisanych z innymi podmiotami leczniczymi realizującymi taki transport.

Transport w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego jest realizowany w oparciu o Ustawę o Ratownictwie Medycznym. Są to zadania związane bezpośrednio z ratowaniem życia w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Świadczenia takie są finansowanie z budżetu państwa. Natomiast transport międzyszpitalny, realizowany przez szpitale jest finansowanych z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przeznaczonych na poszczególne procedury. Nie ma odrębnych umów dotyczących zawiezienia pacjenta na badanie czy konsultacje do innej placówki. Transport taki służy zachowaniu ciągłości leczenia.

Karetki transportowe służą także do odwiezienia pacjenta do domu, gdy lekarz uzna, że pacjent nie może wrócić samodzielnie lub gdy istnieją do tego wskazania medyczne, na przykład musi jechać ułożony w odpowiedniej pozycji. Karetki transportowe są także wykorzystywane, gdy do szpitala trafi pacjent, który nie powinien tam trafić (przywieziony na przykład przez pogotowie ratunkowe) . Wówczas jest odwożony do innej placówki właśnie przy wykorzystaniu karetki transportowej. Karetka pogotowia ratunkowego nie może być używana do transportu sanitarnego. Istnieje bowiem ustawowy zakaz używania karetek pogotowia do innych celów niż ratunkowe. Dlatego szpitale inwestują w takiej pojazdy lub, co jest mniej opłacalne, zwłaszcza w dużych placówkach, zawierają umowy na wykonywanie takich usług przez firmy zewnętrzne.

Inwestycje w karetki

Szpitale kupują ambulanse z własnych środków, korzystają z dotacji samorządów czy wojewodów . Zakupy szpitalne wspierają także organizacje społeczne.

Dzięki takiej pomocy pod koniec 2012 roku trzy placówki medyczne z Polski południowej otrzymały nowe ambulanse. Jedną z karetek zakupiła Fundacji Książąt Lubomirskich i przekazała szpitalowi w Bochni. Środki na zakup auta marki Volkswagen Transporter Furgon z napędem na 4 koła zostały uzbierane podczas balu z okazji 10. rocznicy ślubu Jana Lubomirskiego oraz Dominiki Kulczyk-Lubomirskiej. Goście zamiast prezentów przekazywali datki na wsparcie bocheńskiego szpitala. Dzięki pomocy z międzynarodowego źródła karetki zakupił Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.

Inwestycja została sfinansowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Do szpitala trafiły dzięki Programowi trzy karetki, zakup każdej kosztował prawie 400 tysięcy złotych. Program prowadzony jest pomiędzy Elblągiem a Kaliningradem. Jego celem jest polepszenie efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie.

W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów w zakresie międzynarodowych standardów ratownictwa medycznego w Polsce. Przeszkolonych zostało 148 osób w tym 140 ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia w Kaliningradzie w zakresie wdrożenia systemu teletransmisji EKG w Polsce. ZE środków projektu sfinansowana zostanie także przebudowa i modernizacja budynku na potrzeby Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Całkowita wartość projektu pod nazwą. "Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” wynosi to 2 188 386, 27 euro, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 1 969 547, 64 euro.

W ramach wzajemnej pomocy jednostki ratownicze wspierają się również między sobą. Na przykład grupa ratownictwa PCK w Kielcach otrzymała ambulans ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Grupie przekazany został ambulans, który został już wycofany z taboru pogotowia. Był to ambulans na bazie Mercedesa Vito. PCK nie byłoby stać na samodzielny zakup ambulansu. Ratownicy tej organizacji działają na zasadzie wolontariatu, a pieniądze na działalność wypracowują, organizując komercyjne szkolenia i zabezpieczając pod kątem medycznym imprezy.

W razie potrzeby leasing

Gdy brakuje środków na zakup potrzebnego sprzętu, szpitale sięgają po inne sposoby finansowania inwestycji. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, którego organem założycielskim jest województwo małopolskie, zakupiło 3 ambulanse dzięki leasingowi finansowemu, zaoferowanemu przez MEDFinance.

- Tabor odnawiamy regularnie – informuje Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. – Co roku kupujemy kilka nowych karetek. Staramy się takie inwestycje finansować głównie z własnych środków. Dwukrotnie korzystaliśmy z zakupów w formie leasingu – w roku 2000 oraz w roku 2012. Było to dla nas korzystane rozwiązanie w sytuacji, gdy nie dysponowaliśmy środkami na inwestycję, gdyż pozwalało rozłożyć spłatę w czasie.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe nie tylko udziela świadczeń w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale również w poradniach i ambulatoriach. Realizuje także świadczenia zdrowotne na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych oraz pracodawców, świadczy usługi transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Poza tym na podstawie dodatkowo zawartych umów na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej KPR zabezpiecza część mieszkańców dzielnicy Śródmieście oraz powiatu krakowskiego.

Zadania te wykonywane są przez 39 zespołów wyjazdowych. Wśród nich jest 14 zespołów specjalistycznych „S”, 15 zespołów podstawowych „P”, 5 zespołów reanimacyjno-transportowych „RT”, 3 zespoły transportowe „T”, jeden zespół noworodkowy „N” oraz jeden zespół do wizyt domowych POZ „W”. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy regularnie inwestuje w nowy sprzęt. W sierpniu 2013 roku ogłosiła kolejny przetarg dotyczący dostawy ambulansu z noszami. Ofertę z ceną 384 578,64 zł złożyła firma z Mysłowic. Natomiast w roku 2012 Stacja kupiła dwie karetki w formie leasingu. Przetarg dotyczył leasingu finansowego na dostawę ambulansów z noszami i sprzętem medycznym na okres 60 miesięcy. Ofertę w przetargu złożyła firma MEDFinance, jej wartość wynosiła 1 182 908,28 zł. - Leasing jest dla nas wygodniejszą formą finansowania, ponieważ nie wymaga ponoszenia pełnej kwoty zakupu – mówi Tadeusz Stępień, rzecznik prasowy bydgoskiego pogotowia. – W sytuacji, gdy nie dysponujemy środkami finansowymi, zmuszeni bylibyśmy starać się o pożyczki lub kredyty. Karetki trzeba wymieniać co 5 lat, stąd konieczność dokonywania systematycznie tego typu inwestycji. Są to dość kosztowne zakupy, a dzięki leasingowi przy niedużych ratach możemy sobie na nie pozwolić. Stacja pogotowia w Bydgoszczy dysponuje 11 karetkami typu „P” z obsadą ratowników oraz pięcioma karetkami specjalistycznymi z obsadą lekarską. System ratalny – na zmniejszenie strat Również stosowanym przez placówki rozwiązaniem, coraz bardziej popularnym w ostatnim czasie, jest zakup w systemie ratalnym. Zastosował go między innymi szpital w Janowie Lubelskim, który w maju 2013 roku zakupił karetkę.

Ofertę w przetargu ogłoszonym na zakup karetki specjalistycznej typu „C” z zabudową części medycznej i wyposażeniem jako jedyny złożył wówczas MEDFinance. Cena brutto wyniosła 374 215, 11 zł - Była to karetka systemowa, czyli działająca w systemie ratownictwa medycznego – mówi Andrzej Wiśniewski, dyrektor naczelny szpitala w Janowie Lubelskim. Szpital w Janowie Lubelskim jest placówką wieloprofilową i pełni w regionie kluczową funkcję w zapewnieniu dostępu do świadczeń medycznych. Obsługuje obszar zamieszkały przez 42 tysiące osób. Prowadzi 11 oddziałów: chirurgii, dziecięcy, ginekologiczno-położniczo-noworodkowy, urazowo-ortopedyczny, wewnętrzny, rehabilitacyjny, rehabilitacji dziennej, psychiatryczny, gastrologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego zadaniem jest ratowanie zdrowia i życia osób w stanach nagłego zagrożenia. W roku 2013 prowadzona była inwestycja związana z budową lądowiska na potrzeby tego oddziału.

Placówka obecnie dysponuje oprócz karetki specjalistycznej także trzema karetkami typu podstawowego . Rozwiązanie polegające na zakupie ratalnym przy zakupie ambulansu było dla placówki korzystne, ponieważ rata nie zostaje naliczona do kosztów bieżących, ale do amortyzacji, co pozwala na zmniejszenie ewentualnej straty. Zakup nowego sprzętu był także korzystniejszy niż naprawa starego, gdyż koszt takiej naprawy często przewyższał obecnie płacone raty. - Przy zakupie w formie leasingu właścicielem pojazdu jest firma leasingująca – wyjaśnia dyrektor Wiśniewski. – Przy zastosowaniu systemu ratalnego właścicielem sprzętu jest kupujący. Ma to odbicie w systemie księgowym. Kwota zakupu może zostać przeznaczona na fundusz amortyzacyjny. Tymczasem raty leasingowe co miesiąc zwiększają koszty bezpośrednie, czego nie chcemy robić, aby nie zwiększać straty. Z tego powodu wiele placówek wybiera takie rozwiązanie zamiast zakupu w formie leasingu. Ofertę w przetargu złożyła firma finansowa, która dostarczyła sprzęt, a my płacimy tej firmie raty. To nie był pierwszy zakup placówki finansowany za pomocą rat. W tym systemie został zakupiony między innymi aparat USG dla janowskiego szpitala. Na początku 2014 roku szpital planuje zakup karetki, która będzie wykorzystywana do transportu między szpitalnego. Będzie to również zakup w formie ratalnej.

Zalety zakupów na raty:

- okres finansowania do 60 miesięcy 
- brak wkładu własnego nabywcy
- wysokość rat dopasowana do aktualnych możliwości finansowych odbiorcy
- koszt finansowania i podatek wliczony w cenę towaru
- nabywca dokonuje odpisów amortyzacyjnych 
- minimum formalności Zalety leasingu Leasing finansowy
- 8% VAT na wyposażenie ambulansu - 23% VAT na ambulans 
- podatek VAT w całości płatny w terminie 14 dni od daty dostarczenia ambulansu
- leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych
- płatność w równych ratach przez cały okres finansowania
- okres finansowania do 60 miesięcy
- brak wymagań dotyczących zdolności kredytowej
- wkład własny już od 0 procent wartości przedmiotu leasingu
- przedmiot leasingu zawsze przechodzi na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy 

Leasing operacyjny:

- 23 procent VAT na ambulans oraz wyposażenie
- podatek VAT płatny w ratach
- amortyzacji dokonuje finansujący

Przeczytaj również: