14 kwietnia 2023

Inwestycje w służbie społeczeństwu

Niekorzystne zmiany demograficzne, związane z wciąż postępującym starzeniem się społeczeństwa, to jedno z najistotniejszych wyzwań dzisiejszego świata. Do zmian demograficznych można się jednak przygotować i dostosować. Jednym z rozwiązań są inwestycje, stworzone by odpowiadać na potrzeby społeczności i problemy, z którymi się mierzy. Wśród nich wyróżnia się coraz częściej występujące choroby cywilizacyjne, które dotyczą nie tylko, jak się może wydawać, osób starszych, a znacznie szerszego grona osób.

Choroby cywilizacyjne bolączką XXI w.

Choroby cywilizacyjne występują globalnie i są bardzo powszechnym problemem. Zarówno ich pojawienie się, jak i rozprzestrzenienie, szczególnie na terenie krajów określanych jako wysokorozwinięte, paradoksalnie zostało spowodowane osiągnięciem przez ludzkość dużego postępu zarówno cywilizacyjnego, jak i technicznego. Skala problemu jest duża: z raportu GUS opublikowanego w 2020 roku wynika, że choroby cywilizacyjne są powodem nawet 65% wszystkich zgonów w Polsce. Problem ten ma jednak skalę światową – według danych zebranych przez WHO z powodu chorób cywilizacyjnych umiera nawet 41 milionów osób rocznie. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że choć choroby cywilizacyjne nie są zakaźne, stanowią one plagę obecnych czasów. Co więcej, coraz częściej rozwijają się już u najmłodszych członków społeczeństwa, u których zauważyć można nadwagę i otyłość, stanowiące czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, czy cukrzycy typu 2. 

Inwestycje w szpitalach odpowiedzią na wyzwania

Większość z inwestycji realizowanych w Polsce związana jest z dostawą aparatury medycznej i potrzebnego sprzętu. Celem jest ograniczenie zachorowań m.in. na choroby cywilizacyjne poprzez zmniejszenie wciąż widocznego poziomu dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych, wliczając w to usługi deficytowe. Planowane i realizowane inwestycje w nowe oddziały bądź modernizację istniejących przestrzeni mają na celu szybszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie m.in. chorób nowotworowych, chorób układu krążenia czy układu oddechowego. Nowa infrastruktura szpitalna i specjalistyczna aparatura pozwala bowiem skrócić czas oczekiwania na usługi medyczne, w tym rehabilitację. 

Jedną z inwestycji, stanowiących odpowiedź na potrzeby wynikające z mapy usług medycznych kraju było otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, który dołączył do ośrodków w Gliwicach, Częstochowie, Katowicach oraz Bielsku-Białej, dając mieszkańcom województwa możliwość leczenia bliżej domu. Otwarcie nowoczesnej placówki było historycznym wydarzeniem dla Zagłębia, ponieważ starania szpitala w Dąbrowie Górniczej o przyznanie kontraktu popierali także pacjenci. Ponad 6 tys. podpisów zebrano pod listem do NFZ o przyznanie kontraktu na świadczenie nowych usług przez placówkę. Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne leczyło wcześniej pacjentów chorych na raka na własny koszt.

Uruchomienie ZCO to długo wyczekiwana inwestycja, będąca efektem sukcesywnego rozszerzania działalności szpitala specjalistycznego. Początkowo podstawą była przychodnia onkologiczna, następnie przekształcona w oddział chemioterapii, aż po nowoczesne centrum, zmniejszające konieczność jeżdżenia pacjentów na konsultację lub zabiegi do któregoś z pobliskich miast.  Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, zapadalność na niektóre choroby, a także strukturę wiekową społeczeństwa, kluczowa jest realizacja działań, które przyczynią się do poprawy warunków świadczeń medycznych oraz będą stanowić odpowiedź na potrzeby zdrowotne mieszkańców lokalnej społeczności.  Z tego względu Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne pozyskało pożyczkę w kwocie 90 mln PLN udzieloną przez Spółkę BFF MEDFinance, która pozwoli szpitalowi w pełni wykorzystać możliwości dostępnego sprzętu i skutecznie leczyć pacjentów.

Narodowa Strategia Onkologiczna a inwestycje szpitalne 

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO), czyli wieloletni program na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii, jest strategią przyjętą przez Radę Ministrów w drodze uchwały. NSO, określany jako cancer plan jest kompleksowym programem walki z rakiem i odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej umożliwia odwrócenie niekorzystnych trendów takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie zwiększa szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej. Także działania poszczególnych szpitali coraz częściej wpisują się w główne obszary Narodowej Strategii Onkologicznej. Celem nadrzędnym przeprowadzanych przez szpitale działań jest modernizacja pomieszczeń oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu służącego do diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami.

Przeczytaj również: