28 lutego 2020

Czasem warto pójść o krok dalej – kompleksowa inwestycja w Szczytnie

9 lipca 2018 roku podjęto oficjalną decyzję o rozbudowie Szpitalu Powiatowego w Szczytnie. Inwestycja początkowo przewidywała jedynie budowę nowego SOR-u. Później jednak, w trakcie jego projektowania, podjęto decyzję o zrealizowaniu także drugiej, o wiele większej inwestycji, a mianowicie zbudowanie nowego trzykondygnacyjnego skrzydła wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty. 

Władze szczycieńskiego szpitala starały się o utworzenie nowego SOR-u od kilku lat. Istniejąca infrastruktura szpitala nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 roku. Zapotrzebowanie na leczenie przerastało możliwości szpitala. Stan techniczny budynku pogarszał się z roku na rok, a oczekiwanie na leczenie wydłużało się, co powodowało zagrożenie dla życie i zdrowia pacjentów. Rozbudowanie szpitala było koniecznością, jednak projekt ruszył dopiero po tym, jak otworzono lotnisko Olsztyn-Mazury, które znajduje się w odległości 8 km od szpitala. 

Ze względu na zabytkową zabudowę szpitala, wbrew pierwotnym założeniom, niemożliwe okazało się przebudowanie istniejącej placówki. Dlatego też zdecydowano się na powiększenie budynku. Inwestycja przewiduje budowę nowego skrzydła oraz krytego przejścia, które łączyć ma dwa obiekty. W ich skład wejdą: oddział wewnętrzny, w którym znajdzie się 50 łóżek, oddział dziecięcy, z 20 łóżkami, laboratorium, apteka szpitalna oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Dodatkowo utworzony będzie Zakład Opieki Leczniczej, udzielający pomocy przede wszystkim osobom starszym po przebytych schorzeniach.

Za budowę nowego skrzydła szpitala o powierzchni 2500 m2 odpowiadać będzie samorząd, a utworzenie SOR-u wziął na siebie szpital, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz BFF MEDFinance. Powiat poniesie koszty wysokości 19 milionów złotych, które planuje pokryć z emisji obligacji komunalnych. Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia wyniesie 10 milionów złotych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Nie każda z prac budowlanych została uznana za wydatek kwalifikowany, jednak dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia mieści się w granicach 70%. Oprócz tego projekt wspiera BFF MEDFinance. 

 wizualizacja

Inwestycja będzie odbywać się wedle formuły zaprojektuj, wybuduj, wyposaż, sfinansuj, co oznacza, że szpital nie będzie musiał zaciągać kredytu. Termin spłaty zobowiązań przesunięty zostanie na czas po zakończeniu wykonania zamówienia lub jej poszczególnych etapów. Wkład własny i koszty niekwalifikowane w rozliczeniu dotacji zostały zagwarantowane przez zastosowanie trójstronnej umowy finansowania wierzytelności przyszłych, zawartej ze szpitalem oraz wybranym w zamówieniu publicznym wykonawcą inwestycji.

Jak informuje Beata Kostrzewa, dyrektor szpitala w Szczytnie, szpital nie przerwie prac na czas remontu. Za to nowy obiekt szpitalny, który zostanie oddany do użytku będzie spełniał najwyższe standardy i będzie w stanie przyjąć więcej pacjentów. Wzrośnie także liczba udzielanych przez szpital usług, a zmaleje liczba chorych oczekujących na leczenie. 

Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Jarosław Matłach, zapowiada, że zakończenie rozbudowy jest zaplanowane na 2020 roku. 

 

Przeczytaj również: