22 maja 2013

Szpital w Rawie Maz.: 3 mln zł za 50 tys zł

Szpital Powiatowy w Rawie Mazowieckiej kupił na raty 16-rzędowy tomograf komputerowy, aparat RTG z ucyfrowieniem oraz systemem PACS od firmy Philips za 2,43 mln zł oraz zestawy do wideobronchoskopii i kolonoskopii od firmy Panamed za 565,98 tys zł. Placówka celowo kupiła sprzęt z płatnością ratalną firmie MEDFinance, aby móc udzielać świadczeń komercyjnych.

- Odbyły się dwa przetargi na sprzęt cięższy związany z diagnostyką obrazową oraz urządzenia endoskopowe i wyposażenie pracowni histopatologii – mówi Daniel Aptapski, dyrektor placówki. – Uzgodniliśmy płatność w 60 ratach miesięcznych, przy czym wielkość pojedynczej raty kapitałowo-odsetkowej nie przekroczy 50 tys. zł. Liczymy się z tym, że nie otrzymamy na początku finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, stąd zaczniemy udzielanie usług od świadczeń komercyjnych. W razie przeznaczenia środków unijnych na zakupiony sprzęt nie mielibyśmy pewności, czy jesteśmy do tego uprawnieni.

Kupiony tomograf komputerowy jest pierwszym tego typu urządzeniem w powiecie rawskim. Mieszkańcy powiatu musieli dojeżdżać na badania albo do Skierniewic - tomograf GE, albo do Brzezin – 2-rzędowy tomograf Siemens, a ostatnio do Tomaszowa – 64-rzędowy tomograf firmy Toshiba. Dotąd placówka korzystała z badań w tych ośrodkach i w związku z tym wykonywano ich średnio około 1,8 dziennie. Dyrektor placówki Daniel Aptapski liczy, że w ciągu 1,5 miesiąca od uruchomienia aparatury liczba badań zarówno ambulatoryjnych jak i szpitalnych wyniesie około 3, aby w ciągu kolejnych miesięcy zwiększyć się do 7 dziennie, a w ciągu 1,5 roku dojść do liczby około 20 badań dziennie.

- Możliwości urządzenia są określone na około 40 badań dziennie, ale nie sądzimy, że osiągniemy taką liczbę, choć na pewno ilość badań w związku z dostępnością technologii sukcesywnie powiększy się – mówi Daniel Aptapski – Z tomografią może być podobnie jak z ultrasonografią, która jeszcze jakiś czas temu była synonimem wyjątkowości diagnostycznej, a obecnie jest na wyposażeniu każdego gabinetu lekarskiego.

Co dał szpitalowi zakup ratalny sprzętu oprócz pewności, że nikt nie zakwestionuje możliwości świadczenia na nim usług komercyjnych? Na pewno atrakcyjniejszą cenę urządzeń, co można powiązać z kompleksowością zakupu.

- Organizując odrębne postępowania na tomograf, PACS, czy aparat RTG z telekomando i fluoroskopią z pewnością nie uzyskalibyśmy takiej ceny. Sam tomograf kosztuje około 1,6 mln zł, poza tym problematyczne staje się zsynchronizowanie oprogramowania oraz funkcyjności przy zakupie każdego elementu z innej firmy – mówi Daniel Aptapski. – Kupując w sten sposób sprzęt zabezpieczyliśmy sobie diagnostykę obrazową na najwyższym poziomie na najbliższe 5 do 7 lat.

Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej składa się z 5 oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego, izb przyjęć. Łącznie dysponuje 164 łóżkami na oddziałach: chirurgicznym, pediatrycznym, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczno-noworodkowym, gruźlicy i chorób płuc, działach anestezjologii oraz ratownictwa medycznego.

Przeczytaj również: