17 czerwca 2021

Rozwój szpitala poprzez inwestycje – kluczowe aspekty

Nowoczesne technologie w medycynie mają przynajmniej w pewnej formie stanowić odpowiedź na bolączki polskiego systemu opieki zdrowotnej. Aby tak się jednak stało, szpitale muszą być w stanie je skutecznie wykorzystywać. Na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej można zauważyć, że publiczne placówki medyczne w Polsce dopasowują się do rosnących potrzeb pacjentów, stają się bardziej funkcjonalne i przyjazne użytkownikom. Rozwój szpitali poprzez inwestycje jest możliwy dzięki spełnieniu kilku kluczowych punktów.

Sprawność kadry zarządzającej

Jednym z kluczowych czynników determinujących sukces placówki, także ten oparty na jej ciągłym rozwoju poprzez inwestycje, są odpowiedni ludzie. Ich doświadczenie i zaangażowanie pozwala na budowanie wartości dodanej szpitala, a w konsekwencji ma ogromny wpływ na jego dalszy rozwój. 

Nie bez znaczenia jest także sprawność kadry zarządzającej. Do jej głównych zadań należy umiejętne definiowanie celów i efektywne ich wdrażanie. Powinno to odbywać się systemowo, przy jednoczesnej dbałości o podniesienie standardów jakości w obszarze medycznym i pozamedycznym oraz rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zarządowi szpitala powinno także zależeć na zbudowaniu motywacji wewnętrznej wśród pracowników, co pozwoli ludziom mieć poczucie, że stale się rozwijają, a także budują swoją wartość, niezbędną by w dalszym ciągu być nastawionym na rozwój i innowacyjność. 

Zdefiniowanie celów

Cele strategiczne placówki zdrowotnej zależą od jej specjalizacji, potrzeb istniejących w danym regionie, a także celów organu tworzącego. Jednostki kliniczne podległe organowi tworzącemu, jakim jest Uniwersytet Medyczny, definiują cele w zakresie nie tylko wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, ale także działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz promocji zdrowia.

Zakres celów operacyjnych powinien kłaść nacisk na poprawę jakości świadczonych procedur medycznych, a także optymalizację relacji przychodów i kosztów tych procedur. W przypadku jednostek klinicznych równie ważny jest rozwój badań klinicznych i innowacyjnych terapii, które mogą wpłynąć na optymalizację zasobów szpitala.

Warto zadbać o to, aby cele strategiczne były umiejętnie kaskadowane na poziom celów o charakterze operacyjnym. W odpowiednim rozwoju placówki pomóc może także zwiększanie świadomości pracowników o znaczeniu poszczególnych celów oraz ich wpływie na poszczególne obszary działalności szpitala.

Inwestycja w innowacje

Przykładem placówki, której działalność pozwala lepiej zobrazować ten punkt, może być Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, który jest największym i jednym z najlepiej ocenianych szpitali w regionie, co odzwierciedlają także liczne nagrody. W konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości — Inspiracje 2019” placówka otrzymała tytuł laureata w pięciu na sześć ocenianych kategorii.

Na terenie obiektu rozwijane jest Centrum Innowacyjnych Terapii (CIT) oraz System Zarządzania Jakością. Oprócz tego szpital uczestniczy także w pracach nad wdrożeniem Hospital Based Health Technology Assessment (HB – HTA), implementując nowoczesne rozwiązania informatyczne i procesowe, a także zwiększając infrastrukturę techniczną i sprzętową, co pozwala na upowszechnienie zarządzania projektowego w szpitalu. Każde z tych działań ma na celu poprawę zarówno efektywności, jak i warunków świadczonych usług.

Wybór odpowiedniej formy finansowania

Wsparcie ze strony NFZ jest ograniczone, dlatego dyrektorzy szpitali, którzy chcą rozwijać zarządzane placówki poprzez inwestycje, muszą szukać alternatywnych sposobów finansowania. To z kolei wymaga od menadżerów wiedzy o plusach i minusach każdej z form wsparcia. Wybór formy finansowania zależny jest od kilku czynników. W przypadku realizacji projektów budowlanych bądź tych dotyczących rozwoju infrastruktury szpitale zwykle starają się o kredyty i pożyczki. W przypadku inwestycji w sprzęt najczęściej stosuje się leasing bądź coraz bardziej popularny, zakup na raty.

Finansowanie ratalne cechuje prosta organizacja postępowania, która pozwala skrócić do minimum czas dostarczenia urządzenia do szpitala, co tym samym przyśpiesza realizację całej inwestycji. Co istotne, skorzystanie z finansowania ratalnego nie wyklucza starania się o dotacje od samorządów na dofinansowanie zakupów, a pełna własność sprzętu przechodzi na Inwestora w momencie podpisania protokołu odbioru. Doświadczone instytucje finansowe takie jak BFF MEDFinance mogą zapewnić podmiotom leczniczym dodatkowe benefity. Wieloletnia współpraca z dostawcami sprzętu medycznego BFF MEDFinance pozwala zmniejszyć koszt finansowania poprzez kredyt kupiecki, a klienci mogą liczyć na rabaty obniżające cenę urządzenia. Wyodrębnienie kosztu finansowania na formularzu ofertowym pozwala z kolei na zwolnienie z podatku VAT. 

Czerpanie z doświadczenia

Nie mniej istotnym aspektem niż inwestycja w innowacyjne rozwiązania, które pomogą w rozwoju placówki medycznej także w nowych obszarach, jest także bazowanie na zebranym dotąd doświadczeniu. Połączenie tych dwóch elementów, a więc doświadczenia i innowacyjności pozwala zapewnić szerokie spektrum wysokospecjalistycznych usług diagnostyczno-leczniczych. Może także przyczynić się do ogromnej popularności oraz uznania wśród pacjentów z terenu całego kraju. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury nie jest wystarczająca. Niezbędnym elementem do osiągnięcia sukcesu placówki medycznej jest także zbudowanie wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu, wykonującego wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne.

Przeczytaj również: