6 lipca 2021

Grupa BFF wsparła rozbudowę szpitala w Gnieźnie

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie został rozbudowany o nowoczesny budynek, w którym pojawi się blisko 200 łóżek szpitalnych. Wartość inwestycji wynosi 69,9 mln zł brutto. Inwestycja została sfinalizowana m.in. dzięki pożyczce udzielonej przez instytucję finansową BFF Banking Group w Polsce, której częścią jest BFF MEDFinance.

Szpital w Gnieźnie stał się jednym z najlepiej wyposażonych obiektów na terenie całej Wielkopolski. W uroczyście otwartej części działać będzie Oddział Chirurgii z blokiem operacyjnym i pięcioma salami przeznaczonymi do wykonywania operacji, Oddział Ginekologiczny z czterema salami do porodów rodzinnych i jedną salą do porodów z cesarskim cięciem, a także Oddział Ortopedii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Położniczo-Neonatologiczny. Na dachu obiektu znajduje się z kolei lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Fot. Urszula Czapla

Nowy obiekt został sfinansowany z kilku źródeł. Były to środki budżetu powiatu gnieźnieńskiego, budżetu państwa, środki unijne pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk. Zrealizowana inwestycja to także zasługa pożyczki udzielonej przez BFF MEDFinance, która na ten cel udzieliła pożyczki z limitem w kwocie 8 milionów złotych. 

Pożyczka w formie limitu pozwala szpitalowi na elastyczne zarządzanie środkami. Placówka medyczna nie jest zmuszona do uruchamiania całej pożyczki od razu, lecz w razie bieżącej potrzeby zakupowej. Pozwala to na sprawne zarządzanie inwestycją oraz planami zakupowymi dotyczącymi wyposażanego szpitala. Tak też było w tym przypadku, ponieważ pozyskane środki przeznaczone zostały na wyposażenie nowo powstałego budynku szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.