22 października 2012

Przysucha: tomograf GE od MEDFinance

Tomograf komputerowy posiada opcje umożliwiające wykonywanie wideokolonoskopiii oraz wideogastroskopii. Podstawowym przeznaczeniem aparatu jest diagnostyka neurologiczna, tym bardziej, że wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia określają konieczność posiadania tego urządzenia w lokalizacji oddziału neurologicznego. Zespół neurologiczny funkcjonuje w szpitalu od 35 lat.

- Wcześniej posiadaliśmy umowę z oddalonym o 40 km szpitalem w Radomiu, który jest wyposażony w system teletransmisji – mówi Grzegorz Dziekan, dyrektor szpitala - Kupiliśmy sprzęt w związku z wymogami wyposażeniowymi oddziału neurologicznego, ale przyczynia się on do podniesienia jakości świadczeń w całej placówce. Narodowy Fundusz Zdrowia uaktualni finansowanie neurologii w ramach rokowań, a na świadczenia kosztochłonne zamierzamy starać się o kontrakt. Prowadzimy przecież także poradnie POZ oraz specjalistyczne, a także ratownictwo medyczne.

Badania tomografii kosztowały szpital około 100 tys. zł rocznie. Zakup na raty przyczyni się do oszczędności na bieżącej działalności. Rata wynosi 31 tys. zł z okresem spłaty 36 miesięcy.

- Szpital 12 lat temu miał zostać zamknięty. Wysiłkiem całego zespołu udało się nam oddłużyć. Obecnie bilansujemy się i jesteśmy w dobrej kondycji finansowej – nie mamy żadnych zaległości płatniczych. Ale wolałem nie wydawać jednorazowo środków na tomograf, ponieważ w trudnych czasach należy posiadać rezerwę finansową. Liczę także na to, że w 2013 roku oprócz udzielanego nam wsparcia samorządu powiatowego uzyskam możliwość takiego wsparcia w budżetach gminnych i jakąś szansę na partycypowanie w kosztach. Zakup na raty i zawarcie kosztów finansowania w przetargu uznałem za najsłuszniejsze a osiągnięta cena za urządzenie to potwierdziła – mówi Grzegorz Dziekan.

Placówka pozyskała ze środków unijnych 5,5 mln zł na remont, utworzyła Zakład opiekuńczo-leczniczy, unowocześniła i rozbudowała rehabilitację. 29 października 2012 roku podpisuje umowę na dofinansowanie projektu informatyzacji wartego 2,5 mln zł.

Szpital w Przysusze obsługuje populację 45 tys. osób. W 2012 roku dysponuje kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie 8,3 mln zł. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone 5 mln zł w zakresach leczenia chorób wewnętrznych oraz neurologii. Na ratownictwo medyczne jest przeznaczone 949 tys zł, rehabilitacje – 292 tys zł, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – ponad 500 tys zł, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – 149 tys. zł, AOS – 1,28 mln zł w zakresach m.in. leczenia gruźlicy i chorób płuc, chirurgii, reumatologii, okulistyki, logopedii.

Prof. Franciszek Czubalski oraz prof. Józef Placer urodzili się w Przysusze. Imieniem pierwszego zostanie nazwany szpital, drugiego – przychodnia. Franciszek Czubalski w wieku 31 lat został kierownikiem Katedry Fizjologii na Uniwersytecie Warszawskim tworząc uczelnię po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po II wojnie był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz pierwszym rektorem Akademii Medycznej. Józef Placer, lekarz związany z Krakowem został odznaczony Orderem Virtutti MIlitari za udział w Powstaniu Listopadowym.

Przeczytaj również: