15 listopada 2012

Piła: angiograf GE nowej generacji od MEDFinance

Szpital Specjalistyczny w Pile wymienił kardioangiograf starej generacji na nowy aparat GE kupiony w 3-letnich ratach od MEDFinance za 2,28 mln zł. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia nowy sprzęt musi zostać wyposażony w pełen panel cyfrowy.

- Kupujemy aparat w ratach, ponieważ nie mamy gotówki na jednorazową zapłatę, choć z punktu widzenia całego budżetu placówki może się ona wydawać niewielka – mówi Rafał Fonferek-Szuca, - z-ca dyrektor ds. lecznictwa szpitala w Pile. – Raty zamierzamy spłacać z kontraktu bieżącego. MedFinance zarówno zaoferował nam urządzenie jak i jego finansowanie na korzystnych warunkach. Nasz poprzedni aparat pracował już 10 lat i wymagał wymiany.

Nowy kardioangiograf jest wyposażony w nowy sposób przetwarzania obrazu. W klasycznych aparatach analogowych obraz powstaje na kliszy, w nowych aparatach obraz tworzony jest nie na zasadzie zdjęciowej, ale ze stałą skopią, co nazywane jest fluoroskopią. Lepsza staje się jakość obrazu i tym samym poprawiają się możliwości diagnostyczne oraz możliwości obróbki obrazu.

- Chodzi o to, ze zdjęcie w klasycznym aparacie ujmuje także te elementy, które nie są potrzebne do diagnostyki – mówi Rafał Fonferek-Szuca – Oczywiście są stosowane metody filtrowania obrazu, ale w aparacie nowej generacji obraz można oczyścić z tych zbędnych elementów i widzieć, to jest konieczne. Można obrazować naczynia w wielu różnych płaszczyznach i z różnych kątów widzenia, można to robić w krótszym czasie z mniejszą dawka promieniowania w zależności od rodzaju badania. Każda z tętnic wieńcowych wymaga nieco innego podejścia.

Aparat nowej generacji umożliwia monitorowanie parametrów hemodynamicznych do oceny zwężeń krytycznych lub zwężeń hemodynamicznie istotnych naczyń wieńcowych. Aparat ma służyć pracowni hemodynamiki oddziału kardiologii inwazyjnej szpitala. W promieniu 100 km nie ma podobnego oddziału dlatego jest on bardzo potrzebny. Szpital obsługuje populację 0,5 mln osób z powiatów takich jak pilski, który samodzielnie liczy około 120 tys. mieszkańców, wągrowiecki, złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wałecki. Przed reformą administracyjną szpital w Pile był placówką wojewódzką. Obecnie jego organem tworzącym jest samorząd powiatowy. Szpital notuje stratę, ale poniżej kosztów amortyzacji. Prowadzi 21 oddziałów i liczy 700 łóżek.

Całość finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia przyznanego w 2012 roku placówce wynosi 103 mln zł. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone około 89 mln zł. Finansowanie kardiologii oraz kardiologii inwazyjnej ma w 2012 roku wartość blisko 19 mln zł.

Przeczytaj również: