19 lutego 2013

Pro-Medica: anestezjologia na raty

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Mazurskiego Centrum Zdrowia spółki samorządowej Pro-Medica w Ełku liczy 7 stanowisk. Jego wyposażenie kosztowało 1,2 mln zł i zostało kupione na raty z finansowaniem MEDFinance. Kwota podstawowa za sprzęt spłacana jest z jego amortyzacji.

 

- Z perspektywy mogę powiedzieć, ze rozwiązanie zakupu ratalnego okazuje się korzystne dla szpitala, ponieważ okres spłaty pokrywa się z czasem amortyzacji aparatury, który wynosi 5 lat – mówi Janusz Roszkowski, członek zarządu i główny księgowy spółki – Oczywiście koszty finansowania zwiększają wartość środka trwałego i zobowiązań do spłaty, ale wysokość odpisów amortyzacyjnych jest właściwie tożsama z cena uzyskana za sprzęt. Nie wydajemy gotówki od razu tym bardziej, ze nią nie dysponujemy, a na nasz wynik wpływa jedynie koszt płaconych odsetek.

Placówka w grudniu 2012 roku kupiła w systemie ratalnym sufitowe kolumny anestezjologiczne, aparat do znieczulania oraz respiratory. MEDFinance startował w przetargu w konsorcjum z firma Promed. Placówka reguluje zobowiązania w ratach równych. Szpital oddzielnie kupił, ale także w ratalnym systemie finansowania kardiomonitory z centralna stacją nadzoru od firmy BiaMediTek, która zgodziła się rozłożyć płatność w czasie.

- Szukaliśmy i szukamy rozmaitych form finansowania, ale w porównaniu z kredytem, czy też pożyczka wygrywają raty – mówi Janusz Roszkowski.

- W 2013 roku zamierzamy kupić stół operacyjny do sali ogólnej chirurgicznej oraz lampy operacyjne – mówi Tomasz Formejster, kierownik biura zamówień publicznych – Postępowanie przetargowe, czy to w przypadku zakupów ratalnych, czy rachunków regulowanych od razu odbywa się na tych samych zasadach, choć konieczne są pewne modyfikacje w samych umowach, ponieważ finansujący wymaga zabezpieczeń takich jak weksel, czy gwarancja. W zakresie parametrów sprzętowych to my jako szpital definiujemy to co chcemy kupić i tu ze strony instytucji finansującej nie ma żadnych uwag.

Większy oddział anestezjologii i intensywnej terapii był placówce bardzo potrzeby, ponieważ zdarzało się tak, że lekarze musieli szukać wolnego miejsca dla chorego w innych szpitalach położonych nawet 100 km od miejsca pierwotnego transportu.

Szpital Pro-Medica w Ełku prowadzi 11 oddziałów oraz Ośrodek Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Onkologicznej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Liczy 325 łóżek. Zakres działalności obejmuje zarówno leczenie chorób płuc, leczenie chorób wewnętrznych, jak i chirurgię onkologiczną, chemioterapię, pediatrię. Placówka dysponuje finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 39,98 mln zł w 2012 roku. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone około 25 mln zł. Świadczenia na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zostały wycenione na 2,48 mln zł w 2013 roku. Finansowanie obejmuje także AOS, ratownictwo medyczne, opiekę POZ, profilaktyczne programy zdrowotne, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, tlenoterapię domową. W zakresie leczenia stacjonarnego umowy o największej wartości finansują świadczenia chirurgii ogólnej – blisko 6 mln zł.

Przeczytaj również: