30 kwietnia 2019

Podkarpacka odpowiedź na choroby cywilizacyjne

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia  rokrocznie choroby cywilizacyjne są przyczyną ok. 16 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie. Wielu ekspertów jest zdania, iż schorzenia te są największym wyzwaniem dla współczesnej profilaktyki i ochrony zdrowia. Dotyczy to nie tylko zachodnich krajów najwyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone, ale w coraz większym stopniu również Polski. Problem ten dostrzeżono już na Podkarpaciu, gdzie otwarto ośrodek Medicarpathia. Jego misją jest kompleksowe zwalczanie chorób cywilizacyjnych.

Choroby cywilizacyjne zbierają śmiertelne żniwo – aż 80% przypadków zachorowań kończy się śmiercią pacjenta. Odpowiadają one także za znaczne pogorszenie jakości życia i skrócenie jego długości. Jakie to choroby? Możemy je podzielić na cztery grupy. Pierwsza, tzw. sercowo-naczyniowa, to m.in. miażdżyca oraz nadciśnienie tętnicze. Drugą grupą są choroby przewodu pokarmowego. Należą do nich np. refluks, biegunka czy choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Do chorób cywilizacyjnych zalicza się również choroby psychiczne, takie jak alkoholizm, narkomania, nerwica czy depresja. Ostatnią grupą są schorzenia, które najczęściej kojarzymy z postępem cywilizacyjnym. To np. otyłość, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów czy nowotwory.

Choroby te są często przewlekłe i mają destrukcyjny wpływ zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe pacjentów. Skuteczna terapia wymaga ogromnego zaangażowania po stronie zespołu medycznego, samego pacjenta, a nierzadko również jego rodziny czy znajomych. Co więcej, jedno schorzenie często bywa czynnikiem wywołującym kolejne, co dodatkowo utrudnia skuteczne leczenie. Sytuacji nie poprawia trudny dostęp do odpowiedniej infrastruktury medycznej oraz specjalistów.

Opisany wyżej problem to rosnące wyzwanie dla polskiego społeczeństwa, które jest bardzo narażone na czynniki sprzyjające rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Z najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU), opublikowanej w 2016 roku, wynika, że co czwarty Polak cierpi na otyłość . Co więcej, liczba osób cierpiących na otyłość lub nadwagę z roku na rok rośnie, za co odpowiada m.in. styl życia, w którym często brakuje aktywności fizycznej, a także niewłaściwa dieta, bogata w cukry i tłuszcze. Równie istotnym problemem jest palenie tytoniu. Z danych Biura Analiz Sejmowych wynika, że chociaż liczba palaczy w naszym kraju od lat 90. XX wieku ciągle maleje, to jednak spadek ten jest powolny, a odsetek osób palących tytoń nałogowo lub okazjonalnie przekraczał w 2014 roku 25% . W kraju realizowane są kampanie i programy mające na celu walkę z uzależnieniami czy otyłością, nadal jednak brakuje skutecznych działań profilaktycznych i programów edukacyjnych, które pozwoliłyby walczyć z istniejącymi zagrożeniami. Brakuje także specjalistycznych ośrodków, w których kompleksowo leczy się choroby cywilizacyjne. Jednym z niewielu działających jest Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia.

Jedyny taki ośrodek na Podkarpaciu

Do 2017 roku na Podkarpaciu żaden ośrodek medyczny nie zajmował się zwalczaniem chorób cywilizacyjnych w sposób całościowy. Samodzielne poradnie, niewielkie oddziały szpitalne oraz gabinety lekarskie z oczywistych względów nie zapewniały kompleksowej opieki nad pacjentami, którzy niejednokrotnie zmagali się z wieloma współistniejącymi schorzeniami jednocześnie. Ich sytuacja poprawiła się w połowie 2017 roku, kiedy działalność rozpoczęło Podkarpackie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia.

– Sam pomysł Centrum narodził się już około 2015 roku – mówi lek. med. Adam Młodziankowski, prezes Medicarpathii.Od 30 lat zajmuję się kardiologią i staram się ratować pacjentów z miażdżycą układu sercowo-naczyniowego. Moje doświadczenia bezpośrednio przełożyły się na decyzję o powstaniu ośrodka. Świadomość, że wielu tragedii, których byłem świadkiem, można było uniknąć dzięki odpowiedniej profilaktyce lub szybszej diagnozie, była jedną z głównych motywacji, które zadecydowały o powstaniu Medicarpathii.

Spółka Medicarpathia została zawiązana już w grudniu 2016 roku. Biznesplan przewidywał wynajem odpowiedniego budynku. Wymagania stawiane przed obiektem spełniła posesja przy ul. Witolda 1 w Rzeszowie.

– Budynek musiał być przystosowany do potrzeb placówki medycznej. Niestety, spełniał jedynie podstawowe wymagania. Nie chcieliśmy realizować planów tylko połowicznie, dlatego by dopasować go do naszych ambicji, należało przeprowadzić jego gruntowną adaptację, której ostateczny koszt zamknął się w kwocie 300 tys. złotychmówi prezes Medicarpathii. – Następnie dokonaliśmy zakupu sprzętu medycznego i standardowego wyposażenia, takiego jak choćby meble oraz sprzęt komputerowy. Całe wyposażenie skompletowaliśmy w czerwcu 2017 roku.

We wczesnym wykrywaniu i leczeniu chorób cywilizacyjnych kluczowy jest odpowiedni sprzęt medyczny. Medicarpathia została wyposażona m.in. w nowoczesne aparaty USG (zaawansowany technologicznie echokardiograf do diagnostyki kardiologicznej, aparat do badań naczyniowych oraz aparat o szerokim spektrum zastosowań), nowoczesny sprzęt do obciążeniowych badań kardiologicznych (próba wysiłkowa, echokardiografia obciążeniowa, ergospirometria),  rejestratory holterowskie, aparat do elektromiografii czy sprzęt do wodorowego testu oddechowego w nietolerancjach oddechowych.

Choroby cywilizacyjne są podstępne, ponieważ we wczesnym stadium rozwoju przebiegają bezobjawowo lub z bardzo dyskretnymi objawami. Dla około połowy pacjentów chorych na chorobę wieńcową pierwszym objawem jest, niestety, dopiero zawał sercawyjaśnia lek. med. Adam Młodziankowski. – Dlatego tak ważna jest odpowiednia aparatura diagnostyczna, która pozwala na szybkie rozpoznanie dolegliwości. Zakup sprzętu udało się zrealizować m.in. dzięki współpracy z firmą BFF MEDFinance, którą szczególnie cenię za elastyczność oraz profesjonalne i indywidualne podejście.

– Chętnie finansujemy inwestycje w nowoczesny sprzęt medycznymówi Anna Nawrocka, Menedżer Regionu BFF MEDFinance S.A. – Przynoszą one szereg korzyści zarówno placówce medycznej, jak i jej pacjentom. Możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu w Medicarpathii skraca czas diagnozy chorób i zwiększa jej dokładność, a także umożliwia szybsze leczenie pacjentów, co z kolei pozwala na przyjęcie ich większej liczby. Dla pacjentów korzyścią jest oczywiście skuteczniejsza terapia, ale również szybszy powrót do zdrowia, który jest możliwy dzięki wykorzystaniu mniej inwazyjnych rozwiązań.

Leczenie na najwyższym poziomie

Pacjenci, którzy zwrócą się o pomoc w Medicarpathii, mogą liczyć na profesjonalną diagnozę lekarzy z aż 25 specjalizacji. W Centrum działają m.in. pracownie badań: USG, nieinwazyjnych układu oddechowego i krążenia oraz okulistycznych. Jest też gabinet zabiegowy i sala ćwiczeń rehabilitacyjnych.

IMG_4400

Placówka wyróżnia się kompleksowym podejściem do pacjenta, nastawionym na szybką diagnozę i pomoc. Złożony i wielowątkowy proces rozpoznawania chorób jest w Medicarpathii przemyślany i drobiazgowo zorganizowany. Dzięki temu pacjent nie musi kompletować wyników badań z poradni, szpitali i gabinetów prywatnych różnych specjalizacji. Badania prowadzone są w jednym ośrodku, a cała dokumentacja medyczna znajduje się na serwerach Medicarpathii.

– W placówce został zaimplementowany nowoczesny system informatyczny, który pozwala na błyskawiczną wymianę informacji między lekarzami, a także na linii lekarz – pacjentmówi prezes MedicarpathiiBadania, interpretacja wyników i konsultacje z lekarzami wielu specjalizacji, m.in. kardiologii, kardiochirurgii czy radiologii, przeprowadzane są w jednym miejscu, co nie tylko oszczędza czas pacjenta, ale przede wszystkim ma istotne znaczenie dla jakości, czasu badań i końcowej diagnozy. Lekarze mają możliwość uzyskania dostępu do swoich danych nawet w domu. To znacznie przyspiesza proces leczenia.
– Trzeba również dodać, iż taki obieg informacji nie byłby możliwy bez wykwalifikowanej kadry medycznej, której współpraca prowadzi do szybkiej i skutecznej diagnozy każdego pacjenta oraz umożliwia opracowanie prawidłowego i spersonalizowanego trybu leczenia – dodaje kardiolog.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Przyczyną większości chorób cywilizacyjnych jest niezdrowy tryb życia. Dotyczy to zarówno problemów sercowo-naczyniowych, jak i schorzeń przewodu pokarmowego czy pozostałych omówionych już kategorii. Kraje wysoko rozwinięte, dostrzegając ten problem, stawiają na edukację i profilaktykę, bo skutki choroby w zaawansowanym stadium są porażające. Co roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych na leczenie otyłości wydaje się 52 mld dolarów. Problem jest na tyle istotny, że do działań włączyły się nawet koncerny spożywcze. Przykładowo producenci napojów takich jak Coca-Cola, Pepsi czy Red Bull zobowiązali się do zmniejszenia znajdującego się w nich cukru o 10% . W Polsce już teraz przeprowadza się rocznie 2 tys. operacji u pacjentów cierpiących na otyłość olbrzymią, ale choruje na nią blisko 300 tys. osób. To niemal tyle, ilu jest mieszkańców Lublina. Dlatego tak istotne jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań profilaktycznych, które pozwolą leczyć choroby cywilizacyjne, zanim rozwiną się w pełni.

– To oczywiste, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyćmówi lek. med. Adam MłodziankowskiDlatego staramy się promować profilaktykę i zdrowe nawyki na wszelkie sposoby. Na naszej stronie internetowej publikujemy filmy „Nasi eksperci podpowiadają”, w których lekarze-specjaliści Medicarpathii udzielają porad dotyczących zdrowego stylu życia, odżywiania czy profilaktyki zdrowotnej. Jesteśmy także aktywni w naszej lokalnej społeczności – bierzemy udział w festynach oraz wydarzeniach sportowych, podczas których nie tylko promujemy prozdrowotne postawy, ale również pokazujemy brutalną prawdę o wydawałoby się, „zdrowych” produktach.

Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań, w Medicarpathii powołany został Dział Promocji Zdrowia, którego zadaniem ma być promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja wiedzy o badaniach profilaktycznych. W ramach swojej działalności ułatwia on wykonanie tego typu badań, a także organizuje wydarzenia, na których pacjenci mogą zasięgnąć darmowych porad i otrzymać publikacje prozdrowotne. Personel Centrum organizuje akcje i imprezy promujące zdrowie, dzięki którym mieszkańcy uczą się korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych tak, by nie paść ich ofiarą.

Przeczytaj również: