6 sierpnia 2013

Oława: projekt 3 mln zł z zyskiem energii

Szpital powiatowy w Oławie rozpoczął inwestycje w termomodernizacje wraz z wymianą źródła energii z olejowego na gaz ziemny przetwarzany w kotłach kondensacyjnych, co ma przynieść 50 procentowe oszczędności energetyczne w placówce. Technologia oraz prace budowlane są rozliczane w oparciu o inżynierię finansową.

 - Szpital w Oławie zużywał około 210.000 – 240.000 litrów oleju opałowego. Koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej przekraczał 110 zł, zaś przy przeniesieniu i wymianie źródła ciepła na gazowe w technologii kotłów kondensacyjnych pojawią się oszczędności wynikające z ograniczenia strat na przesyle oraz spadnie cena wytworzenia 1 GJ do kwoty około 60 zł. Biorąc pod uwagę redukcję strat energii cieplnej poprzez ocieplenie ścian energii możliwe będą oszczędności wykazane w audycie energetycznym na poziomie około 50 procent – mówi Jarosław Rękawek, prezes firmy Hydrochem, która wygrała przetarg na realizacje inwestycji z finansowaniem spółki MEDFinance.

Inwestycja jest warta nieco ponad 3 mln zł. W tej kwocie mieści się zarówno przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja kotłowni, ocieplenie ścian i wymianę okien. W 30 procentach kosztów kwalifikowanych jest finansowana z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 60 procentach z pożyczki z tego Funduszu, która zostanie spłacona w ciągu 15 lat z oszczędności finansowych powstałych po oddaniu do użytku nowej kotłowni oraz zminimalizowaniu strat ciepła.

Hydrochem ma doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji szpitalnych. Tylko w 2013 roku prowadzi projekty termo modernizacyjne w szpitalach w Kłodzku, Legnicy i Skarżysku-Kamiennej oprócz tego rozpoczętego w Oławie. Średnio oszczędności energetyczne w projektach termomodernizacyjnych obejmujących zmianę rodzaju paliwa, czy też sposobu produkcji energii elektrycznej wynoszą około 30 procent w skali roku.

MEDFinance kredytuje całość inwestycji w Oławie, czyli rozlicza postępy prac z firmą Hydrochem oraz zapewnia brakujące 10 procent do zamknięcia finansowania przedsięwzięcia. Po przekazaniu środków z NFOŚiGW pieniądze zostaną spłacone spółce.

Przeczytaj również: