9 listopada 2017

Niepełnosprawni na rynku pracy

8 listopada, w Łodzi odbyła się konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy". Mimo zmniejszającego się bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wciąż potrzebne są działania na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy. Firma MEDFinance wsparła inicjatywę jako partner główny wydarzenia. 

Podczas konferencji, która odbyła się w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy rozmawiali przedsiębiorcy, osoby niepełnosprawne, władze uczelni wyższych, studenci oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych. – Chcemy pokazać, że życie z niepełnosprawnością, w tym studiowanie i pracowanie w tych czasach jest możliwe i możemy sobie pomóc w tym wzajemnie – powiedział przed rozpoczęciem obrad prof. Tomasz Kostka, prorektor łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który był współorganizatorem wydarzenia.

W czasie wydarzenia dyrektor personalny firmy MEDFinance, Paulina Wieczorkiewicz w swoim wystąpieniu omówiła zasady skutecznej autoprezentacji u potencjalnych pracodawców, zwracając uwagę na kluczowe etapy procesu rekrutacyjnego.  

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła podczas debaty wskazał, że poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł w ostatnich latach o 5 pkt - do 12 proc. Dodał, że w 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 61 tys. ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, a w tej grupie było w tym czasie ok. 1 mln 297 tys. osób biernych zawodowo.

Przeczytaj również: