13 czerwca 2012

MEDFinance finansuje zakupy sprzętowe w Olsztynie

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia musieliśmy zakupić nowy sprzęt na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a nie dysponowaliśmy środkami własnymi – mówi Jadwiga Brzozowska, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych i główna księgowa szpitala. – W razie nie spełnienia wymogów moglibyśmy nie otrzymać finansowania NFZ. Leasing stosujemy od 5 lat i jesteśmy zadowoleni.

- MEDFinance dostarcza sprzęt w formule leasingu finansowego – mówi Przemysłw Grzyb, z biura zamówień publicznych placówki. – Ma 60 dni na wywiązanie się z umowy, która została zawarta w końcu kwietnia 2012 roku.

 Szpital kupuje około 24 pozycji sprzętowych, w tym pompy infuzyjne, aparat do podgrzewania pacjenta, respirator stacjonarny, respirator transportowy, monitor funkcji życiowych. Aparatura oraz łóżka są produkowane lub dystrybuowane przez takie firmy jak Richtermed, Drager, Promed, Nutrica, Physio Control, Edwards Lifesciences Poland, Fresenius Medical Care Polska. Łóżka na oddział anestezjologii i intensywnej terapii o wartości 470 tys zł zostały już dostarczone.

 Szpitalowi MSW nie uda się zbilansować za 2011 roku, choć dąży do zrównoważenia przychodów i wydatków w 2012 roku. Możliwe są obniżki wynagrodzeń personelu białego oraz ograniczenie zatrudnienia. Jednocześnie w związku z wymogami podnoszenia jakości usług placówka musi inwestować w nowy sprzęt i lepsze warunki dla chorych. Jednocześnie NFZ zalega z płatnościami w wysokości około 16 mln zł ( 9 mln zł po 4 miesiącach 2012 roku), tak więc spłaty leasingowe mogą być czynione jedynie z bieżących wpływów.

Przeczytaj również: