29 kwietnia 2022

Kierunki inwestycji w szpitalach – jak wygląda sytuacja opieki medycznej w Polsce?

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia to niezwykle złożony, lecz istotny proces. W jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na polski system opieki zdrowotnej? Jak można je sfinansować? Gdzie najbardziej potrzebne są zmiany i jakie usługi medyczne najprężniej rozwijają się w naszym kraju?

Czy szpitale chętnie sięgają po nowe technologie?

Sytuacja opieki medycznej w naszym kraju, zwłaszcza pod kątem wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań i inwestycji w nowe technologie, zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich lat. Wśród czynników, które miały na to duży wpływ wyróżnić można między innymi pandemię. Pandemia COVID-19 spowodowała bowiem zmianę w podejściu do praktykowania medycyny. Udowodniła przede wszystkim, że odległa myśl o wykorzystywaniu technologii telemedycznych, stała się rzeczywistością. Potwierdza to wykorzystanie technologii dla dobra pacjentów w medycynie ambulatoryjnej oraz szpitalnej. Należy jednak pamiętać, że innowacyjne rozwiązania i technologie to narzędzia, które wykazywały także znaczącą wartość przed wybuchem pandemii. Jest to zasługa przede wszystkim prężnie działających na terenie naszego kraju startupów medycznych, które w okresie pandemicznym rozwinęły jeszcze bardziej swoją działalność.

Narzędzia teleinformatyczne wprowadziły także istotna wartość do zarządzania. Kadra zarządzająca placówkami medycznymi w Polsce zmieniła się diametralnie w ciągu ostatnich lat. Wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko kwestii personalnych, ale także całego modelu. Dyrektorów szpitali nie trzeba przekonywać do wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii. Wiele osób, które wchodzą w skład personelu medycznego także chętnie sięgnęłoby po tego rodzaju wsparcie, jeśli wykorzystywana technologia miałaby wpłynąć na komfort pracy i przyczynić się do poszerzenia możliwości rozwoju.

Jakie są dodatkowe źródła finansowania dla inwestycji?

Przy planowaniu inwestycji najważniejsze jest prawidłowe określenie jej budżetu oraz źródeł finansowania, a także uwzględnienie potrzeb możliwie szerokiego kręgu interesariuszy oraz możliwości wpisania się w strategię rozwoju szpitala. Placówki medyczne mogą skorzystać z wielu różnych form finansowania. Dotacje unijne oraz państwowe zapewniające polskim szpitalom największy zastrzyk gotówki to nie jedyne dostępne źródła. Szpitale mogą skorzystać także z oferty instytucji finansowych takich jak BFF MEDFinance.

Do najpopularniejszych rozwiązań oferowanych na rynku zalicza się: pożyczkę, finansowanie ratalne, a także różne formy leasingu. Pożyczka jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, pozwalającym na sfinansowanie różnego rodzaju działań w tym prac budowlanych i remontowych, zakupu wyposażenia oraz przeprowadzenia szkoleń dla personelu. Leasing może natomiast przybierać formę tzw. Leasingu finansowego lub operacyjnego. Wśród znaczących różnic możemy wymienić m.in. wysokości i rozliczenia podatku VAT, a także kwestie własności podmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy. Finansowanie ratalne pozwala natomiast na wsparcie szpitala z uwzględnieniem prostej formuły, gdzie w ramach jednego przetargu zamawiający otrzymuje ofertę na sprzęt medyczny oraz finansowanie. Ta forma uwzględnia możliwość dostosowania wysokości spłacanych rat do możliwości finansowych placówki.

Gdzie w szpitalach obecnie najbardziej potrzebne są zmiany?

Polski system opieki zdrowotnej rozwija się w kilku różnych obszarach. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja. Znaczący postęp w Polsce w ostatnim czasie poczyniła także robotyka, która wiąże się z wykorzystaniem kilku różnych systemów. W dalszym ciągu największą bolączką pozostaje finansowanie nowoczesnych technologii. Nie jest to jednak kwestia ich zakupu, ponieważ na przykład nowoczesne urządzenia diagnostyczne, czy roboty można leasingować, lecz problemem jest brak gwarancji, że zastosowanie nowoczesnej technologii będzie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 

Warto zwrócić uwagę, że poprzez innowacje nie rozumiemy jedynie sprzętu, technologii i urządzeń, ale także organizację pracy szpitala oraz całego systemu. Ma to szczególne znaczenie w Polsce, ponieważ wciąż występują w naszym kraju placówki posiadające oddziały specjalizacji lekarskich, które nie są podzielone według stopnia natężenia opieki nad pacjentem, lecz według specjalizacji. To sprawia, że taka placówka charakteryzuje się fragmentaryzacją i nie można jej nazwać szpitalem nowoczesnym. Rozwiązaniem problemu może być koncepcja koordynowanej ochrony zdrowia, gdzie w skład konsorcjum wchodziłyby różne podmioty. 

Jakie są najprężniej rozwijające się usługi medyczne i sfery badań?

Obecnie można zaobserwować duży postęp w obszarze tzw. wearables, czyli różnego rodzaju urządzeń, które monitorują stan zdrowia pacjenta i są w stanie przesyłać informacje w czasie rzeczywistym. Jest to ogromny rynek, który stale się rozwija. Podobny rozwój można zaobserwować w obszarze systemów rozpoznawania mowy, czy elektronicznej dokumentacji medycznej. 

W wymiarze światowym w USA motorem napędowym do rozwoju innowacji i nowych technologii są przede wszystkim bodźce finansowe. W Polsce najważniejszy jest czynnik ludzki. Profesjonaliści wierzą, że nowe technologie i rozwój innowacji są potrzebne pacjentom i korzystają z niej mimo braku bezpośrednich nagród finansowych. Logicznym wnioskiem jest, więc, że za barierę można uznać niedostateczne mechanizmy nagradzania zastosowania innowacyjnych technologii.

Przeczytaj również: