22 maja 2017

Inwestycja na miarę potrzeb - Lubuskie Centrum Pulmonologii

W kwietniu tego roku odbyło się uroczyste otwarcie Lubuskiego Centrum Pulmonologii wchodzącego w skład Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu. Był to finał wieloletniej, kosztownej inwestycji. Jej rola dla systemu ochrony zdrowia w województwie jest jednak nie do przecenienia, bowiem jest to pierwsza placówka tej klasy i specjalizacji w regionie.

Nowotwory płuc stanowią najczęstszą przyczynę zgonów wśród pacjentów onkologicznych. W samym tylko 2014 roku nowotwory złośliwe oskrzeli i płuc zabiły ponad 33 tys. osób. Problem ten dotyczy również Województwa Lubuskiego, które pod tym względem jest w naszym kraju na pierwszym miejscu. Nowotwory oraz inne schorzenia płuc często są powiązane z zanieczyszczeniem środowiska, takim jak np. smog. Zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich stężenia szkodliwych pyłów i gazów potrafią wielokrotnie przekraczać normy, przez co negatywnie wpływają na stan zdrowia mieszkańców metropolii. W przypadku Województwa Lubuskiego dotyczy to zwłaszcza Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Naprzeciw rosnącemu zagrożeniu schorzeniami układu oddechowego wyszedł Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu. Na jego terenie, w kwietniu tego roku otworzone zostało Lubuskie Centrum Pulmonologii (LCP). Nowoczesny, świetnie wyposażony ośrodek to jedyna lecznica tej klasy w województwie, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką w tej dziedzinie medycyny.

Uroczyste otwarcie Lubuskie Centrum Pulmonologii

 

Sanatoryjne dziedzictwo 

Tradycje lecznicze w Torzymiu sięgają początków XX wieku i dotyczą funkcji sanatoryjnej. Obecnie funkcjonujący szpital kontynuuje je, specjalizując się w zakresie chorób układu oddechowego oraz rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej. Terapii sprzyja mikroklimat rzeki Ilanki i lokalizacja szpitala, który otoczony jest lasami. Część obiektów należała niegdyś do garnizonu wojskowego wchodzącego w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, co sprawiło, że poszczególne oddziały i pracownie były do tej pory rozsiane na obszarze blisko 8 hektarów. Stanowiło to duże utrudnienie dla pacjentów i personelu, wymuszało bowiem organizację transportu związanego np. z przeprowadzeniem niezbędnej diagnostyki i skutecznego leczenia. Zwiększało również koszty eksploatacyjne. Przeprowadzona inwestycja pozwoliła nie tylko skoncentrować wszystkie oddziały, poradnie i pracownie diagnostyczne w jednym miejscu, ale również ograniczyła koszty związane m.in. z ogrzewaniem, na co dodatkowo wpłynęła przeprowadzona termomodernizacja całego obiektu. – W naszej placówce kładziemy nacisk nie tylko na diagnozowanie i leczenie, ale również na kompleksową pomoc w powrocie do zdrowia. Centrum zlokalizowane jest wśród lasów, co sprzyja terapii schorzeń pulmonologicznych oraz kardiologicznych. Budynek został zaprojektowany tak, aby łączyć walory funkcjonalne z estetycznymi, bowiem wierzę, że pacjenci przebywający w najlepszych warunkach, szybciej wracają do zdrowia. Zadbaliśmy również o osoby niepełnosprawne, dostosowując obiekt do ich potrzeb – wyjaśnia Katarzyna Lebiotkowska, Prezes Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego. W Centrum znalazły się oddziały gruźlicy, chorób płuc oraz pododdział chemioterapii. Łącznie liczą one ponad 100 łóżek. W budynku znalazły się również trzy specjalistyczne poradnie oraz siedem pracowni diagnostycznych, m.in. spirometria, pletyzmografia, tomograf komputerowy oraz bronchofiberoskopia. 

Terapia na najwyższym poziomie 

Inwestycja, której finałem było utworzenie LCP rozpoczęła się w 2007 roku. Obiekty, w których utworzone zostało Centrum wymagały kapitalnego remontu i dostosowania do nowych funkcji. Przeprowadzona została również termomodernizacja budynków oraz budowa łączników, które znacząco ułatwiły przemieszczanie się pomiędzy obiektami. Łącznie, przez 10 lat, w których prowadzone były prace budowlane, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu przeznaczył na ten cel kwotę ponad 24 mln zł. Kolejne 4,5 mln zł kosztował zakup aparatury, urządzeń oraz  mebli. – Na wyposażeniu naszej placówki znalazł się m.in. bodypletyzmograf, urządzenie pozwalające przeprowadzenie pełnej diagnostyki układu oddechowego, między innymi zmierzenie całkowitej objętości powietrza w płucach – wyjaśnia Prezes Katarzyna Lebiotkowska. - Zakupiliśmy również tomograf komputerowy oraz polisomnograf, czyli aparaturę umożliwiającą badanie czynności organizmu w czasie snu. To sprzęt bardzo przydatny przy diagnozowaniu problemów z zaburzeniami snu czy nadmierną sennością w trakcie dnia. Wyposażenie, którym dysponuje Centrum Pulmonologii jest najwyższej klasy, przez co możemy świadczyć naszym pacjentom usługi na najwyższym poziomie. 

Lubuskie Centrum Pulmonologii

 

Wspólna inwestycja całego regionu

Środki niezbędne do sfinansowania tak wielkiej inwestycji pochodziły z kilku źródeł. 15 mln zł placówka wygospodarowała ze środków własnych. W znacznym stopniu było to możliwe dzięki całkowitemu oddłużeniu szpitala przez samorząd Województwa Lubuskiego. Ośrodek otrzymał również dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o łącznej wartości blisko 5 mln zł oraz dotację od Zarządu Województwa Lubuskiego w kwocie 1,5 mln zł. – Bez dobrego nastawienia i wsparcia ze strony Województwa realizacja inwestycji byłaby bardzo trudna lub wręcz niemożliwa – zaznacza Prezes Katarzyna Lebiotkowska. 

Placówka zdecydowała się również na finansowanie w formie leasingu, który dotyczył m.in. tomografu komputerowego, łóżek oraz innych mebli szpitalnych. Leasingodawcą była firma MEDFinance – Wartość udzielonego finansowania wyniosła ponad 2,6 mln zł, z czego blisko 2,3 mln zł kosztował tomograf komputerowy. Umowa zawarta została na 4 lata, a w jej ramach Szpital w Torzymiu, po okresie leasingowania, będzie mógł wykupić użytkowany sprzęt oraz meble, których dotyczyła transakcja – mówi Mariusz Błoch, Dyrektor Handlowy MEDFinance.

Lubuskie Centrum Pulmonologii

 

Przeczytaj również: