28 października 2022

Duże zmiany zaczynają się od inwestycji

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie został rozbudowany o nowoczesny budynek. Inwestycja doszła do skutku po wielu latach, a placówka stała się jednym z najlepiej wyposażonych obiektów w całej Wielkopolsce. Gruntowne zmiany na terenie szpitala zostały zaplanowane już w czerwcu 2009 roku, jednak uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce w połowie zeszłego roku. Przybliżamy kulisy inwestycji w Gnieźnie. 

Zmiana możliwości placówki

Obecnie w strukturach Szpitala Pomnik Chrztu Polski znajduje się m.in. 11 oddziałów, 12 specjalistycznych poradni oraz 6 pracowni diagnostycznych. Z kolei liczba hospitalizowanych na oddziałach pacjentów wynosi około 13 tys. rocznie, natomiast około 17 tys. pacjentów korzysta z pomocy świadczonej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W Poradniach udzielanych jest ok. 45 tys. porad specjalistycznych w tym ok. 3 tys. zabiegów. 

Budynki, w których szpital funkcjonował, wyczerpały już swój potencjał modernizacyjny, a wzrost oczekiwań pacjentów i wymogów NFZ tylko przyśpieszyły decyzję o nowej inwestycji. Blok operacyjny nie zapewniał standardów, jakimi obecnie charakteryzują się takie pomieszczenia. Jakość bloku operacyjnego uniemożliwiała rozwój zakresów zabiegowych, a dostępna liczba sal operacyjnych często ograniczała planową pracę w już funkcjonujących oddziałach. W szpitalu brakowało też nowoczesnego bloku porodowego czy spełniającego obecnie wysokie wymagania punktu sterylizacji. Ponadto w innych ważnych zakresach infrastruktury medycznej dotyczących diagnostyki obrazowej czy analitycznej również konieczne były zmiany jakościowe. Decyzja była również poparta oczekiwaniami społecznymi co do jakości pobytu w  szpitalu, jak również co do możliwości rozwoju zakresów leczenia. 

Możliwości sprzętowe szpitala po uruchomieniu nowego budynku zmieniły się diametralnie. Nowe łóżka umieszczone są w przestronnych salach chorych, na oddziałach wyposażonych w nowe respiratory, kardiomonitory i aparaty USG, zintegrowane sale operacyjne, diagnostyka obrazowa, laboratorium oraz apteka – wszystkie umieszczone w jednej lokalizacji. Ponadto nowa centralna sterylizatornia z elektronicznym systemem zarządzania obiegiem narzędzi chirurgicznych na terenie szpitala, za pomocą którego prowadzona będzie dokumentacja elektroniczna z przeprowadzonych czynności, dająca pacjentom gwarancję, że podczas zabiegu użyto sterylnych materiałów medycznych. To wszystko ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, a także i na poprawę komfortu pracy personelu. 

Nowy budynek Szpitala a nowoczesne technologie

Cały nowy budynek jest naszpikowany nowoczesnymi technologiami, co wymaga zmiany nawyków oraz często wymusza inne podejście do wykonywanych obowiązków. Zwiększyły się również przestrzenie oraz pokonywane odległości w wykonywaniu prac. Dla lekarzy praca na bloku operacyjnym to wręcz skokowy wzrost jakościowy. Jednak największe wrażenie związane jest z poprawą warunków leczenia. W ostatniej fazie inwestycji zakupy sprzętu medycznego i mebli do wszystkich oddziałów, wyposażenie centralnej sterylizatorni i laboratorium wyniosły łącznie ponad 10 mln zł.

Nowoczesne rozwiązania medyczne w nowym budynku Szpitala Pomnika Chrztu Polski to między innymi blok operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi, spełniający obowiązujące normy dla obiektów szpitalnych. Blok ten wyposażony jest w zintegrowany elektroniczny system zarządzania, który kieruje wentylacją, klimatyzacją pomieszczeń i natężeniem światła, a także pozwala na uzyskanie dostępu do bazy danych pacjenta bezpośrednio z sali operacyjnej. Dzięki nowej Centralnej Sterylizatorni Szpital dostosował się do standardów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto sterylizatornia wyposażona w specjalistyczny sprzęt do sterylizacji narzędzi znacznie usprawnia pracę Szpitala.

Inwestycje w dużej placówce

Zakres wykonywanych usług medycznych jest wykładnią wielu czynników, a decydujące są oczekiwania płatnika, czyli NFZ, a także dostępność specjalistycznego personelu medycznego. W gnieźnieńskiej placówce w pierwszej kolejności poprawiono jakość świadczonych dotychczas usług, a dopiero w dalszej kolejności wzrost zakresu wykonywanych świadczeń, choć już teraz pojawiła się szansa na zdecydowany rozwój leczenia kardiologicznego, co udało się zmieścić na nowych powierzchniach. 

Zdecydowanie receptą na sukces finalnego kształtu inwestycji oraz jej przebiegu jest obustronne zrozumienie i zaufanie pomiędzy placówką a samorządem. Zarówno Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, jak i Rada Powiatu Gnieźnieńskiego mają sprecyzowane cele odnośnie organizacji ochrony zdrowia w powiecie i sukcesywnie dąży do ich realizacji, a większość radnych interesuje się działalnością szpitala, co dodaje jeszcze więcej motywacji do pracy.

Różne źródła finansowania

Nowy obiekt w Gnieźnie został sfinansowany z kilku różnych źródeł. Były to zarówno środki z budżetu państwa, budżetu powiatu gnieźnieńskiego, jak i fundusze unijne pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji po jej wznowieniu wynosiła 69,9 mln zł brutto. Na przestrzeni kilkunastu lat pochłonęła łącznie ponad 100 mln złotych.

Placówka pozyskała pożyczkę z limitem w kwocie 8 milionów złotych udzieloną przez BFF Banking Group, której częścią jest BFF MEDFinance. Została ona przeznaczona na wyposażenie nowo powstałego budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Wybrany przez placówkę typ pożyczki pozwala szpitalowi na elastyczne zarządzanie finansami. Placówka nie jest zmuszona do uruchamiania całej pożyczki od razu. Możliwe jest jej uruchomienie w razie wystąpienia bieżącej potrzeby zakupowej. Pomaga to w sprawnym zarządzaniu inwestycją oraz planami zakupowymi obejmującymi wyposażenie szpitala.

Przeczytaj również: