25 listopada 2019

Logistyka w szpitalu nie mniej ważna niż leczenie - nowoczesne windy w Maz. Szpitalu Bródnowskim

Budynki służby zdrowia, a przede wszystkim szpitale, to miejsca o specjalnych wymaganiach i wyjątkowo dużym natężeniu ruchu. Transport pomiędzy piętrami jest kluczowy nie tylko w kontekście funkcjonowania organizacji budynku, ale równie często podczas ratowania ludzkiego życia. Zdarza się, że minuty, a nawet sekundy, mogą zadecydować o życiu lub śmierci. W takich przypadkach sprawna komunikacja wewnątrzszpitalna staje się nie mniej ważna niż jakość procesów medycznych placówki. Mazowiecki Szpital Bródnowski doskonale zdaje sobie z tego sprawę – niedawno zakończył kompleksową modernizację urządzeń dźwigowych.

W organizacjach publicznych, do których należą szpitale, realizuje się szereg procesów, które istotnie wpływają na jakość świadczonych usług zdrowotnych. Znaczenie mają nie tylko czynności medyczne i okołomedyczne, ale również te z zakresu zarządzania sensu stricto czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Organizacja i komunikacja przede wszystkim

Nowoczesne wsparcie logistyczne systemu ochrony zdrowia stara się wypracować skoordynowany układ metod i narzędzi (w tym nowoczesnych technologii), który będzie odpowiadał za efektywny przepływ ludzi oraz towarów w jednostkach szpitalnych. Takie systemy zarządzania mają na celu przede wszystkim optymalizację procesów w zakresie wykorzystania czasu i kosztu oraz podwyższanie poziomu jakości przy uwzględnieniu wielopoziomowej integracji łańcucha dostaw. Przeszkodą na drodze ku osiągnięciu wydajnego zarządzenia często może być niedrożna komunikacja w postaci źle zaprojektowanych pomieszczeń, schodów czy przestarzałych wind.

Wadliwa komunikacja nie tylko obniża efektywność i organizację pracy w szpitalu, ale może mieć również tragiczny wpływ na wymiar usług medycznych placówki. Wyobraźmy sobie dziesięciopiętrowy szpital, w którym pacjent z wypadku musi natychmiast dostać się na blok operacyjny, znajdujący się na ostatnim piętrze. Niestety,  jedna z wind jest użytkowana przez osoby na wyższych piętrach, natomiast druga winda jest awaryjna. Pacjent, dla którego liczy się każda minuta, musi czekać na korytarzu, mimo iż na bloku operacyjnym wszystko jest już gotowe. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a jednak zdarzają się w polskich szpitalach.

Konieczność zastosowania dźwigów szpitalnych oraz ich optymalna liczba wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia oraz urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.05.116.985). Na chwilę obecną nie ma jeszcze przepisów określających, jakie parametry powinny mieć dźwigi szpitalne. Z uwagi jednak na miejsce ich zastosowania, muszą one sprawnie przewozić personel medyczny, pacjentów i osoby odwiedzające bliskich oraz być w stanie pomieścić łóżka szpitalne, sprzęt medyczny czy wózki osób niepełnosprawnych. Powinny być to zatem urządzenia z kabiną o dużej wielkości, a tym samym stosunkowo dużym udźwigu. Zazwyczaj, jeśli jest to możliwe, w istniejącym szybie stosowane są dźwigi kat. III wg standardu ISO 4190 z kabiną o głębokości min. 2000 mm i udźwigu 1600 kg.

Inwestycja w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Powstały w 1981 roku Mazowiecki Szpital Bródnowski to właściwie kompleks szpitalny, który obejmuje aż 12 budynków. Komunikacja pomiędzy nimi jest równie ważna, jak komunikacja pionowa w najwyższym, dziewięciopiętrowym budynku C, w którym znajduje się większość oddziałów. W związku z częstym używaniem urządzeń dźwigowych szpital musiał je pilnie wymienić. Taka inwestycja to ogromny koszt dla szpitala, jednak Mazowiecki Szpital Bródnowski znalazł sposób na jej sfinansowanie.

Wybór formy finasowania spowodowany był dużymi kosztami inwestycjimówi Piotr Nojszewski, koordynator inwestycji ze strony szpitala.Przed pojawieniem się BFF MEDFinance rozpatrywaliśmy różne formy finansowania, w tym leasing czy dzierżawę. W trakcie dyskusji dotyczącej potencjalnej możliwości finansowania zakupów sprzętu medycznego pojawiła się idea finansowania ratalnego wymiany wind. Idea nowatorska i dla BFF MEDFinance, i dla Szpitala. Spółka BFF MEDFinance, startując w przetargu polegającym nie tylko na dostawie urządzeń, ale również na pracach montażowo-adaptacyjnych, musiała połączyć kwestie finansowe, techniczne i logistyczne – jak widać, z powodzeniem.


Mazowiecki Szpital Bródnowski dokonał wymiany siedmiu urządzeń dźwigowych. Na pierwszym etapie wymieniono cztery windy: dwie w budynku C oraz po jednej w budynkach E i G. Na drugim etapie natomiast wymieniono trzy windy: jedną w budynku E i dwie w budynku C.

W trakcie realizacji inwestycji najtrudniejszym wyzwaniem okazało się utrzymanie przepływu ludzi i towarów, mimo prac modernizacyjnych przy wymianie wind.

–  Szpital jest miejscem, w którym prowadzone są czynności związane z ochroną zdrowia – komentuje Piotr Nojszewski.Specyfika takiego obiektu nie pozwala na wyłączenie z użytkowania jego elementów. Takimi właśnie elementami, niezbędnymi dla funkcjonowania szpitala, są windy. Szczególnie ważne z punktu widzenia ciągłości pracy są windy w budynku C. Budynek C ma dziewięć kondygnacji, w których zlokalizowana jest większość oddziałów szpitala. Wymianie w budynku C podlegały cztery windy, zgrupowane w dwóch zespołach – po dwie w każdej z dwóch klatek schodowych. W naturalny sposób zaistniała konieczność wymiany wind partiami, po jednej w każdej klatce schodowej. Sprawiało to trudności szczególnie na pierwszym etapie inwestycji, w którym windami pracującymi były te istniejące, w wysokim stopniu wyeksploatowane. Zwiększone podwójnie natężenie ruchu, gdy jedna winda musiała obsłużyć podwójną liczbę przejazdów, powodowało zatory osób oczekujących i generowało częste awarie. Należy dodać, że windami tymi odbywa się zarówno transport pacjentów na łóżkach, jak i pojemników z żywnością dla pacjentów, zwłok, sprzętu medycznego oraz personelu i gości.

Wymiana urządzeń dźwigowych trwała sześć miesięcy i zakończyła się 14.06.2019 roku. Prace budowlane udało się dopasować do cyklu życia szpitala, minimalizując utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Prace modernizacyjne prowadzone były z przerwami, stopniowo, aby pozostawić część wind czynnych, a tym samym umożliwić płynne działanie szpitala.

Nowoczesna technologia – nowoczesna organizacja i komunikacja

Windy, na które zdecydował się Mazowiecki Szpital Bródnowski, to model Schindler 6500 ze specjalną technologią PORT.

PORT to najbardziej zaawansowany system sterowania komunikacją osób w budynku, który umożliwia optymalizację ruchu pasażerów mówi Michał Kucybała, Product Manager w firmie Schindler Polska Sp. z o.o. – W odróżnieniu od tradycyjnych systemów sterowania, pasażer podaje cel podróży przed wejściem do windy. Dzięki tej wiedzy system PORT jest w stanie grupować pasażerów podróżujących na te same piętra, a w rezultacie ograniczyć liczbę przystanków do minimum i przyspieszyć czas dotarcia do celu. Dodatkowo umożliwia on kontrolę dostępu, jazdę priorytetową oraz rezerwację kabiny. Opcje te są niezbędne w przypadku szpitali i konieczności szybkiego transportu chorych np. na blok operacyjny.

Zastosowanie nowoczesnych, przemieszczających się szybko i optymalnie wind ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie pacjentów. W dziewięciopiętrowym budynku C, w którym znajdują się oddziały szpitalne, nowoczesne windy spełniają swoje zadanie. Mazowiecki Szpital Bródnowski ma w planach kolejne inwestycje.

Planujemy stopniową wymianę kolejnych dźwigów osobowych i towarowychzapowiada Piotr Nojszewski.Nie wykluczamy zastosowania formuły wykorzystanej w umowie z BFF MEDFinance.

Przeczytaj również: