10 lipca 2012

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe: 3 ambulanse od MEDFinance

- Wybieraliśmy standard samochodu – mówi Piotr Michno, kierownik transportu. – Ambulans musi spełniać określone normy, które stanowią o jego wyposażeniu, wymogach bezpieczeństwa, wytrzymałości. To wszystko można zmierzyć i sprawdzić, choć oczywiście wszystkich części ambulansu, których jest 40 tys. nie sposób sprawdzić.

Pogotowie w prowadzonym przetargu przyznawało dodatkowe punkty za nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort transportu chorego. Wyjazdów jest nawet kilkadziesiąt dziennie, a czasem liczba –przekracza 100. Krakowskie pogotowie jest jednym z większych w Polsce po pogotowiu warszawskim, które zarządza 150 ambulansami. Liczy 18 miejsc stacjonowania oraz zarządza łącznie 50 ambulansami, z czego 31 zostało zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pozostałe świadczą dodatkowe usługi transportowe.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 39,92 mln zł. Na ratownictwo medyczne jest przeznaczone 37,74 mln zł, w tym blisko 21 mln zł na świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictewa medycznego oraz 17 mln zł przez zespoły podstawowe. Pogotowie świadczy także usługi pomocy doraźnej i transportu sanitarnego wycenione na 1,5 mln zł. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ma wartość ponad 600 tys. zł.

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności 

• Zaburzenia świadomości 

• Drgawki 

• Nagły, ostry ból w klatce piersiowej 

• Zaburzenia rytmu serca 

• Nasilona duszność 

• Nagły ostry ból brzucha 

• Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi 

• Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego 

• Masywny krwotok z dróg rodnych 

• Gwałtownie postępujący poród 

• Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta 

• Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami 

• Rozległe oparzenia 

• Udar cieplny 

• Wyziębienie organizmu 

• Porażenie prądem 

• Podtopienie lub utoniecie 

• Agresja spowodowana chorobą psychiczną 

• Dokonana próba samobójcza 

• Upadek z dużej wysokości 

• Rozległa rana, będąca efektem urazu 

• Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się 

Przeczytaj również: