Finansowanie szpitali

Jednostki SPZOZ i NZOZ mogą bez konieczności angażowania środków własnych inwestować w rozwój i modernizację, a tym samym wpływać na podniesienie konkurencyjności placówki medycznej i standardów leczenia pacjentów:

Segmenty:

 • sprzęt medyczny
 • diagnostyka obrazowa
 • infrastruktura
 • medambulans

Porównanie form finansowania

Korzyści dla szpitala

 • RATY/POŻYCZKA
 • BFF MEDFinance i Dostawca startują wspólnie w konsorcjum
 • Brak opłaty wstępnej
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne w oparciu o WIBOR 6M
 • Raty stałe lub malejące
 • Szpital jest właścicielem sprzętu medycznego i dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Ewentualne zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowanego na sprzęcie medycznym
 • LEASING FINANSOWY
 • BFF MEDFinance startuje w przetargu Dostawca jest podwykonawcą
 • Opłata wstępna (0 - 10%)
 • Podatek VAT (8%) płatny jednorazowo po dostawie sprzętu medycznego
 • Opłata za wykup najczęściej w wysokości 0,1% - 1%
 • BFF MEDFinance jest właścicielem sprzętu medycznego, amortyzacji
  dokonuje szpital
 • Brak dodatkowych zabezpieczeń

Sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna pozwala na sfinansowanie inwestycji, zakupu dowolnej aparatury medycznej na raty. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego związanego z zakupem, dostawą i finansowaniem.

 • Cena finansowania wliczona w cenę sprzętu
 • Równe miesięczne raty
 • Brak wkładu własnego
 • Jedno proste postępowanie przetargowe
 • Okres finansowania do 60 miesięcy

Brak
górnej wartości finansowania zakupów

Leasing

Leasing pozwala na modernizację infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania pełnego kapitału odpowiadającego wartości nabywanego sprzętu.

 • Leasing finansowy
 • 8% VAT na sprzęt medyczny
 • Okres finansowania do 60 miesięcy
 • Wkład własny od 0% wartości
 • Minimum formalności
 • Leasingobiorca wlicza w koszty - amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych
 • Zabezpieczenie na finansowanym sprzęcie
 • Obligatoryjny wykup przedmiotu leasingu
 • Vat 8% płatny jednorazowo w terminie 7 dni od daty dostawy przedmiotu leasingu
 • Leasing operacyjny
 • Brak wymagań dotyczących zdolności kredytowej
 • Brak ograniczeń w zakresie górnej wartości finansowanej aparatury medycznej
 • Łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej
 • Minimum formalności
 • Okres finansowania do 60 miesięcy

Pożyczka

Pożyczka polega na udzieleniu pożyczki pieniężnej z przeznaczeniem na dowolną działalność rozwojową i inwestycyjną.

 • Dowolny cel inwestycyjny
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak VAT oraz PCC
 • Finansowanie do 60 miesięcy

Minimum formalności