21 maja 2021

Finansowanie ratalne elastyczne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Inwestycje korzystające ze wsparcia w postaci finansowania zewnętrznego są często realizowane w oparciu o model sprzedaży ratalnej. Szpitale wybierają ten instrument finansowy, ponieważ pozwala on na wiele swobody w kwestii spłaty zobowiązania. Finansowanie ratalne z płatnością odroczoną pozwala na jeszcze więcej. Placówki zyskują dodatkowy czas na pozyskanie środków celowych na poczet realizowanych inwestycji i niekoniecznie muszą wiązać się z instytucją finansową na cały okres trwania umowy. 

Źródła finansowania

Inwestycje w szpitalach to szerokie i wielowymiarowe zagadnienie. Specyfika zakupu pojedynczej jednostki sprzętu medycznego będzie kompletnie różna od projektu modernizacji infrastruktury szpitalnej. A jednak inwestycje te znajdują wspólny mianownik w  postaci szczegółowego planowania oraz spełnienia wszystkich wymogów oraz formalności –  wśród których wyróżnia się zapewnienie finansowania dla danej inwestycji. Szpitale posiadają wiele źródeł, z których mogą pozyskiwać fundusze na inwestycje. Najczęściej są to pieniądze pochodzące z  dotacji Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia bądź samorządów. Złożenie odpowiednich wniosków i przejście przez cały etap procesu ubiegania się o finansowanie może znacząco wydłużyć okres całej inwestycji. Zdarza się, że placówki medyczne przez kilka miesięcy nie wiedzą, czy w ogóle uda im się inwestycję zrealizować. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli czas gra kluczową rolę w realizacji inwestycji.

W przypadku awarii sprzętu medycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania placówki, a także w  obliczu pojawiających się potrzeb i szans rozwojowych wymagających pilnych reakcji inwestycyjnych, szpitale dążą do jak najszybszego przeprowadzenia procesów zakupowych. Problematyczne okazuje się czekanie na odpowiedź od instytucji unijnych, rządowych bądź samorządowych w sprawie finansowania. Jeśli szpital chce przyspieszyć realizację inwestycji, może skorzystać z finansowania zewnętrznego. Sprzedaż ratalna, leasing bądź pożyczka pozwolą na szybki zakup nowego sprzętu, bez narażania szpitala na utratę płynności finansowej. Zdarzają się jednak sytuacje, w  których szpital wie, iż otrzyma celowe środki finansowe na poczet konkretnej inwestycji za jakiś czas, dlatego nie chce korzystać z finansowania zewnętrznego – wydaje się więc, że pozostaje mu jedynie czekać na decyzję organu zapewniającego finansowanie. Nic bardziej mylnego – finansowanie ratalne z płatnością odroczoną w BFF MEDFinance rozwiązuje ten problem.

Wszystkie furtki pozostają otwarte, czyli płatność odroczona 

Finansowanie ratalne z  płatnością odroczoną jest połączeniem zalet cechujących sprzedaż ratalną z  finansowaniem inwestycji za pomocą różnego rodzaju dotacji. Mechanizm płatności odroczonej nie jest skomplikowany. Pozwala placówce medycznej na rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed uzyskaniem decyzji o  udzieleniu ewentualnego wsparcia dotacyjnego wybranych instytucji. Jak to działa w praktyce? Szpital wnioskuje o finansowanie do wybranych instytucji dotacyjnych oraz jednocześnie organizuje przetarg uwzględniający finansowanie zewnętrzne, w którym dokonuje zamówienia na jedną z dostępnych postaci finansowania ratalnego, zakładającej, iż zamawiający może spłacić zobowiązanie w dowolnym momencie okresu trwania umowy w kwocie pomniejszonej o koszt finansowania za niewykorzystany okres finansowania. Mechanizm płatności odroczonej pokazuje poniższy graf.

finansowanie_ratalne

Jeśli BFF MEDFinance wygra przetarg, zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny w określonym czasie – zazwyczaj trwa to od jednego do kilku miesięcy. Jeśli placówka medyczna otrzyma w tym czasie środki, o które wnioskowała, może spłacić całą inwestycję jednorazowo, jeszcze przed płatnością pierwszej raty. Jeśli finansowanie zostanie pozyskane w późniejszym czasie, szpital również może spłacić należność, odliczając koszty rat opłaconych do tego momentu. W  procesie inwestycyjnym, kiedy ciężko jest zgrać w  czasie terminy pozyskania środków, a czekanie z inwestycją to generowanie dodatkowych kosztów, taki mechanizm daje możliwość, aby uruchomić inwestycję, ale nie zamykać innych furtek odpowiedzialnych za inne źródła finansowania. Jeśli dotacje zostaną przyznane, szpital może spłacić inwestycję jednorazowo i nie musi wiązać się z instytucją finansową na cały okres trwania umowy.

Płatność odroczona w praktyce

Ciekawym przykładem wskazującym na elastyczność takiej formy finansowania może być inwestycja w Mińsku Mazowieckim, przeprowadzona wspólnie z BFF MEDFinance. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim potrzebował bezzwłocznie zakupić nowy mammograf. Środki na ten cel miały zostać pozyskane z budżetów lokalnych samorządów. Pieniądze nie spływały jednak tak szybko, jak oczekiwaliby tego włodarze szpitala. Właśnie dlatego postanowiono rozpisać przetarg z zapisem umożliwiającym płatność odroczoną. BFF MEDFinance dostarczył sprzęt do szpitala po dwóch miesiącach od decyzji o zakupie. W  czasie tych dwóch miesięcy gminom udało się zebrać pieniądze i przekazać je szpitalowi. Nie zebrały jednak całej kwoty, ale jedynie około 75 procent. W efekcie powstała jeszcze inna konfiguracja mechanizmu odroczonej płatności. Szpital zdecydował, iż chce jednorazowo zapłacić 53 raty z 60 uwzględnionych w harmonogramie. W  ten sposób szpital założył, że zapłaci kolejną ratę za około 4,5 roku. Dodatkowo, jeśli przez ten okres szpital miałby otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki, również będzie mógł spłacić jednorazowo te kilka ostatnich rat. Taki scenariusz się ziścił już w  przeciągu dziewięciu kolejnych miesięcy – nastąpiło całkowite rozliczenie umowy w  kwocie pomniejszonej o  wartość odsetek za niewykorzystany okres finansowania.

Korzyści w każdym rodzaju inwestycji

Mechanizm płatności odroczonej może zostać z powodzeniem zastosowany również w  innych rodzajach inwestycji. Co więcej, duże projekty infrastrukturalne, np. w  formie „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”, mogą być w tym modelu jeszcze bardziej korzystne. Oddanie całej inwestycji trwa znacznie dłużej, niż w przypadku dostawy sprzętu medycznego, szpital zatem zyskuje cały okres realizacji inwestycji na poszukiwanie dotacji – niejednokrotnie może to być nawet wiele cennych miesięcy. Stosowanie niniejszego rozwiązania nie wymaga od placówek medycznych sformalizowanego procesu pozyskiwania finansowania, jak ma to miejsce w  przypadku uzyskiwania kredytów czy pożyczek. Dzięki płatności odroczonej szpitale nie muszą decydować pomiędzy finansowaniem zewnętrznym a oczekiwaniem na dotację i nie zawsze muszą ponosić z tego tytułu dodatkowe, znaczące koszty. To zdecydowanie najbardziej elastyczna forma finansowania ratalnego, jaka kiedykolwiek miała miejsce w branży medycznej.

Jeśli BFF MEDFinance wygra przetarg, zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny w określonym czasie – zazwyczaj trwa to od jednego do kilku miesięcy. Jeśli placówka medyczna otrzyma w tym czasie środki, o które wnioskowała, może spłacić całą inwestycję jednorazowo, jeszcze przed płatnością pierwszej raty. Jeśli finansowanie zostanie pozyskane w późniejszym czasie, szpital również może spłacić należność, odliczając koszty rat opłaconych do tego momentu. W  procesie inwestycyjnym, kiedy ciężko jest zgrać w  czasie terminy pozyskania środków, a czekanie z inwestycją to generowanie dodatkowych kosztów, taki mechanizm daje możliwość, aby uruchomić inwestycję, ale nie zamykać innych furtek odpowiedzialnych za inne źródła finansowania. Jeśli dotacje zostaną przyznane, szpital może spłacić inwestycję jednorazowo i nie musi wiązać się z instytucją finansową na cały okres trwania umowy.

Płatność odroczona w praktyce

Ciekawym przykładem wskazującym na elastyczność takiej formy finansowania może być inwestycja w Mińsku Mazowieckim, przeprowadzona wspólnie z BFF MEDFinance. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Mińsku Mazowieckim potrzebował bezzwłocznie zakupić nowy mammograf. Środki na ten cel miały zostać pozyskane z budżetów lokalnych samorządów. Pieniądze nie spływały jednak tak szybko, jak oczekiwaliby tego włodarze szpitala. Właśnie dlatego postanowiono rozpisać przetarg z zapisem umożliwiającym płatność odroczoną. BFF MEDFinance dostarczył sprzęt do szpitala po dwóch miesiącach od decyzji o zakupie. W  czasie tych dwóch miesięcy gminom udało się zebrać pieniądze i przekazać je szpitalowi. Nie zebrały jednak całej kwoty, ale jedynie około 75 procent. W efekcie powstała jeszcze inna konfiguracja mechanizmu odroczonej płatności. Szpital zdecydował, iż chce jednorazowo zapłacić 53 raty z 60 uwzględnionych w harmonogramie. W  ten sposób szpital założył, że zapłaci kolejną ratę za około 4,5 roku. Dodatkowo, jeśli przez ten okres szpital miałby otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki, również będzie mógł spłacić jednorazowo te kilka ostatnich rat. Taki scenariusz się ziścił już w  przeciągu dziewięciu kolejnych miesięcy – nastąpiło całkowite rozliczenie umowy w  kwocie pomniejszonej o  wartość odsetek za niewykorzystany okres finansowania.

Mechanizm płatności odroczonej może zostać z powodzeniem zastosowany również w  innych rodzajach inwestycji. Co więcej, duże projekty infrastrukturalne, np. w  formie „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”, mogą być w tym modelu jeszcze bardziej korzystne. Oddanie całej inwestycji trwa znacznie dłużej, niż w przypadku dostawy sprzętu medycznego, szpital zatem zyskuje cały okres realizacji inwestycji na poszukiwanie dotacji – niejednokrotnie może to być nawet wiele cennych miesięcy. Stosowanie niniejszego rozwiązania nie wymaga od placówek medycznych sformalizowanego procesu pozyskiwania finansowania, jak ma to miejsce w  przypadku uzyskiwania kredytów czy pożyczek. Dzięki płatności odroczonej szpitale nie muszą decydować pomiędzy finansowaniem zewnętrznym a oczekiwaniem na dotację i nie zawsze muszą ponosić z tego tytułu dodatkowe, znaczące koszty. To zdecydowanie najbardziej elastyczna forma finansowania ratalnego, jaka kiedykolwiek miała miejsce w branży medycznej.

Autor: Piotr Harpak

Przeczytaj również: